Project Description

Brandrådgivning

En brandingeniør skaber konstruktions- og sikringstiltag – tiltag, der ligger ubemærket i dvale i bygninger og venter på, at en ekstrem hændelse kan opstå. Brandforskning, teknologi og ingeniørkunst bidrager til at sikre bygningerne, til at sikre flugtveje, beredskabets indsats og til beskyttelse af værdier.

Vi skaber brandtekniske løsninger og følger med udviklingen

MOE Brand er med i hele projektets cyklus – fra de første ideer fødes og koncepter skabes og hele vejen til byggeriet tages i brug. Med konstante ændringer og ombygninger i byggerier og bygninger, bistår MOE Brand i driftsfasen. Vi har specialiseret os i at smidiggøre anvendelsen af bygninger og myndighedsprocessen, således brandsikring opleves som tryghedsskabende.

Vi gør de brandtekniske løsninger bygbare og udvikler dem i dialog med kunden med afsæt i et stærkt brandfagligt fundament. MOE Brand besidder højt kvalificerede brandrådgivere, der både har praktisk og teoretisk erfaring.

Fremtidens brandrådgivning
Udviklingen inden for brandsikkerhed drives fremad af en række forskellige internationale trends. En af dem sker i arkitekturen, der til stadighed skaber større og mere spektakulære former og ofte designes i nyskabende byggematerialer. En anden trend er, at stadig flere mennesker flytter mod metropolerne hvilket giver en fortætning i byerne. Derfor ser man oftere, at der bygges i højden. En tredje er, at der sker en professionalisering af brandrådgiverens rolle, hvor der stilles krav om en certificering af brandrådgiveren. Flere trends kan nævnes: træ er eksempelvis et efterspurgt byggemateriale, solceller på tage, elbiler i p-kældre, facader med hulrum, underjordiske anlæg og meget andet. Hertil hører et offentligt redningsberedskab, som skal levere en effektiv og til stadighed billigere brandslukning.

Samtidig er byggebranchen under en vedvarende forandring, hvor flere innovative processer sker samtidigt – fx bæredygtighed, økonomi, digitalisering og arkitektonisk kvalitet. Det er brandingeniørens rolle at forstå, forudse og reagere på de spring, innovationen bringer samt at sikre at projektets brandstrategi fastholdes uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Vi sikrer fremtidens behov for viden og udvikling ved at samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Her er vi bl.a. med til at uddanne fremtidens brandrådgivere ved at være vejledere på brandfag og brandfaglige afgangsprojekter.

Vi tilbyder fagligt kvalificeret brandrådgivning og innovative tekniske løsninger, der møder morgendagens brandtekniske behov.

De bedste brandtekniske løsninger findes i samarbejder

Kundens behov er afsættet i enhver opgave for MOE Brand. Brandrådgivning er en kreativ proces med et højt niveau af dialog. Der er ikke kun én ”rigtig løsning” men flere ”veje at gå”, når et ønsket sikkerhedsniveau skal opnås. Et projekt med MOE som brandrådgiver starter derfor altid med et kundemøde, hvor forventninger afstemmes. Når opgaven er tydeligt defineret, kan arbejdet påbegyndes.

En af styrkerne i MOE Brand er den brede sammensætning af både erfaring og faglighed. Vores rådgivere har bl.a. erfaring som aktivt indsatspersonale og flere har installationsbaggrund. Yderligere har flere repræsenteret myndigheder på både kommunalt og statsligt niveau, og vi har erfaring med funktionsbaseret byggeri og med både danske og internationale regler, standarder og vejledninger. På baggrund af disse erfaringer udarbejder vi kreative og specialdesignede løsninger og kan fortælle hvilke muligheder og konsekvenser der er ved forskellige detailløsninger.

Brandrådgivning baserer sig på viljen til at finde de rigtige løsninger, og det kræver indsigt, erfaring og timing at rådgive på det stade, som et projekt befinder sig i.

Vi brandsikrer bygninger lige fra boliger til industri

MOE Brand rådgiver arkitekter, entreprenører, developere, investorer, kommuner, regioner, myndigheder, byggevareproducenter og mange flere. Vi rådgiver i Danmark, Skandinavien og internationalt har MOE Brand et indgående kendskab til internationalt anerkendte standarder, retningslinjer og anbefalinger som f.eks. NFPA, FM-Global og IBC.

MOE Brands rådgivning findes inden for hele bygningspaletten som eksempelvis kontorer, garageanlæg, teknikhuse, undervisningsrum, SFO, dagcentre, butikker, forsamlingslokaler, biografer, idrætshaller, kirker, teatre, indkøbscentre, koncertsale, lufthavne og udstillingslokaler. Også de mere simple som rækkehuse og ungdomsboliger eller større etageboliger og højhuse er blevet en del af MOE Brands kerneydelser. Endelig yder MOE Brand også brandrådgivning på fx hoteller, kollegier, hospitaler, plejehjem, fængsler, vuggestuer og børnehaver og for industrien.

MOE Brand rådgiver om:

 • Brandstrategier / Brandteknisk Redegørelser
 • Brandtekniske analyser
 • Brandsimulering m. CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Personflow analyser / Pedestrian flow analysis m. STEPS og PathFinder
 • Evakueringssimuleringer
 • Elevatorkapacitetsanalyser
 • Risikoanalyser
 • Konstruktionsbrandtekniske analyser
 • Brandtekniske installationer
 • Indsatstekniske forhold
 • Brandteknisk drift, kontrol og vedligehold
 • Evakueringsplaner
 • Pladsfordelingsplaner
 • Drifts- Kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Tredjepartskontrol
 • Kontakt, dialog med myndigheder og andre involverede parter
 • Rådgivning om regler, bestemmelser og forskrifter
 • Kurser i brandsikkerhed
 • Planlægning og supervision af brandtest

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Brandrådgivning industri

Vi tilbyder også brandrådgivning for industrien

Sikringsrådgivning MOE Rådgivende Ingeniører

Sikringsrådgivning

Sikringsrådgivning til både private og offentlige