Project Description

Byggeledelse

MOE Byggeledelse rådgiver i alle byggeriets faser på både store og mindre opgaver i hoved- eller fagentrepriser. Helt fra udbudsstrategi og rådgivning om samarbejdsmodel til gennemførelse og aflevering af nøgle til det færdige byggeri. MOE Byggeledelse er kendetegnet ved samarbejde i øjenhøjde med respekt for spillereglerne i byggeriet. Vi er engagerede, ansvarlige og troværdige.

Byggeledelse til alle faser i projektet

MOE Byggeledelse udfører byggeledelse på alle typer opgaver inden for byggeri og anlæg. Vi yder både rådgivning før udbud, i udførelsesfasen og inden for flere specialområder.

Nutidens byggeri med kortere udførelsesperioder og ofte komplicerede nybygninger eller ombygninger kræver omhyggelig planlægning før byggestart og en sikker og engageret styring under udførelsesfasen for at nå målet: færdig til tiden, i den planlagte kvalitet og inden for de givne økonomiske rammer.

Sådan arbejder vi

MOE Byggeledelse afstemmer forventninger med bygherren inden projektets start i forhold til bygherrens målsætning og byggeopgavens størrelse.

Vores grundlæggende arbejdsmetoder består bl.a. i at anvende og kvalificere tidsplaner, risikovurdering, byggeregnskab, økonomistyring, statusrapporter og afholde bygge- og koordineringsmøder. Vi forstår bygherres succeskriterier og arbejder målrettet på at de bliver opfyldt.

Vi følger med den teknologiske udvikling og anvender de nyeste digitale værktøjer i forbindelse med rådgivning, tidsplanlægning og økonomistyring. Vi arbejder i 3D, 4D og 5D, og vi kan trække på flere specialister, som hjælper vores byggeledere med at levere kompetent og professionel rådgivning.

Hvem er vores kunder?

Vores kunder er både større og mindre bygherrer inden for den private og offentlige sektor, samt entreprenører.

I fasen før udbud rådgiver MOE Byggeledelse typisk om følgende:

 • At skabe en forankring og et ejerskab for projektet, der vil styrke og sikre det gode samarbejde
 • At projektet sikres den rette kvalitet, og at løsninger er bygbare (bygbarhedstjek)
 • At der vælges korrekte løsninger, der kan udføres inden for den afsatte tid
 • At den økonomiske risiko minimeres
 • At der sikres fokus på sikkerhed og sundhed
 • At der udføres en gennemarbejdet tidsplan
 • At der sikres korrekte rammer for transport og byggelogistik for jord, byggematerialer samt byggeaffald under udførelsen

I udførelsesfasen gennemfører MOE | Byggeledelse typisk følgende opgaver:

 • Afholdelse af opstartmøder og byggemøder med entreprenører.
 • Udarbejdelse af koordinerende tidsplan
 • Afholdelse af økonomimøder
 • Koordinering/tilkaldelse af fagtilsyn
 • Styring af byggeriets samlede økonomiske forløb
 • Håndtering af krav vedr. økonomi og tid
 • Udarbejdelse af statusrapporter til bygherren
 • Myndighedskontakt ift. bl.a. byggeplads og ibrugtagning
 • Koordinering af afleveringsforretning

MOE | Byggeledelse rådgiver desuden inden for flere specialområder herunder bl.a.:

 • Udbudsstrategi
 • Samarbejdsmodel
 • Juridisk rådgivning
 • Uvildig byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og byggepladsstyring
 • Risk management
 • Granskning af projekter ved “projektets 3. øje”, teknisk granskning, bygbarhed og optimeringer
 • Projekt- og processparring
 • Tidsplanlægning herunder Lean Construction, 4D simuleringer via BIM værtøjer som VICO og Navis Works
 • Koordinering af Commissioning
 • IKT-ledelse og -styring

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Et nyt retspsykiatrisk center skal danne ramme for flere sengepladser og bedre behandlingsmuligheder i Region Hovedstaden. MOE står for byggeledelsen af det komplekse projekt.

Bygherre Region Hovedstadens Psykiatri
Arkitekter KHR Arkitekter, Rubow Arkitekter
Foto Martin Budig, Region Hovedstaden
Ydelser Byggeledelse, arbejdsmiljø