Project Description

Bygherrerådgivning

Vi rådgiver bygherre inden for alt, der kan imødekomme projektets behov, styrke bygherres resultater og skabe værdi på kort og lang sigt

Bygherrerådgiver med høj faglighed

Vi har omfattende erfaring med byggeri i både projektudviklings-, projekterings-, udførelses-, og driftsfasen. Vi har stærke relationer på kryds og tværs af branchen og en bred indsigt, der sikrer god dømmekraft.

De fleste byggerier er i dag præget af klare kvalitetskrav og skarpe budgetter og tidsplaner – som ofte ændrer sig flere gange undervejs i processen. Vi lægger vægt på at imødekomme de behov, der opstår; vi formidler tingene enkelt og sikrer godt samarbejde mellem alle projektets interessenter.

Vi er bygherres repræsentant

Vi lægger vægt på en løbende behovsafdækning, så prioriteringer står klart, og beslutningsprocesser lettes. På baggrund af bygherres behov sikrer vi en håndfast projektstyring med særligt fokus på økonomi- og risikostyring, budgettering, arbejdsmiljøkoordinering og driftsoptimering.

Vi har fokus på god kommunikation og klare processer, særligt når vi repræsenterer bygherre over for myndigheder, samarbejdspartnere, kommende lejere/købere og naboer til projektet. Vi er bevidste om, at bygherre ofte har et bagland, og vi er særligt opmærksomme på at støtte bygherre i forbindelse med afrapportering, styregrupper mv.

MOEs flade struktur og åbendør-kultur giver korte beslutningsveje og hurtig reaktionstid. Vi arbejder tæt sammen med vores fagtilsynsfolk inden for konstruktioner, el, VVS mv. og vi kan altid få støtte fra vores kolleger, der har specialistviden inden for fx brand, geoteknik, akustik, klimasikring, infrastruktur, byudvikling mv.

Vores kunder

Vores bygherrer kommer både fra private og offentlige aktører i ind- og udland.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Investeringsstrategi
 • Projektudvikling og planlægning
 • Myndighedsbehandling
 • Lejerrådgivning
 • Udbudsprocesser
 • Projektering
 • Granskning
 • Facilities management og digitalisering
 • Projektkommunikation
 • Tilsyn
 • Kontraktstyring
 • Risikostyring
 • Cost management
 • Interessentledelse
 • Evaluering
 • Byggejura

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Juridisk rådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning til vores kunder i tæt samarbejde med vores øvrige rådgivere. En byggesag indeholder en række juridiske aspekter, som spænder fra udbud af opgaven, indgåelse af diverse kontrakter til håndtering af claims. Her kan vores jurister være behjælpelige.

Vores jurister indgår også som sparringspartner for vores øvrige rådgivere omkring de juridiske spørgsmål, der løbende opstår i et projekt.

Projektkommunikation

Når bygherres vision og mål skal realiseres, kræves der ofte forskellige kompetencer. MOE har en helt særlig indsigt og erfaring med kommunikation på bygge- og anlægsprojekter på tværs af byggeri-, transport-, miljø- og energisektoren.

Vi kender projektdynamikken, processerne og branchen. Med stor faglighed og engagement rådgiver vi om brugerinddragelse, høringsprocesser, myndighedsbehandling, nabokommunikation og salgog udlejningsstrategier. Vi har særlig erfaring med at effektivisere kommunikationen mellem byggeriets parter på byggepladsen og minimere antallet af fejl og mangler.

Udbudsrådgivning

Udbud kan være en kompliceret affære og særligt ved EU-udbud. MOE yder rådgivning inden for både de tekniske og strategiske aspekter.

Udbudsloven rummer en række spændende muligheder såsom udbud med forhandling og markedsdialog. Her kan der være penge at spare på anlægsøkonomien, hvis man rammer det rigtige segment i markedet. MOE er i øvrigt pennefører på FRIs ydelsesbeskrivelse for totaløkonomi i udbud, som er et nyt tildelingskriterium i udbudsloven.