Project Description

Bygningsautomatik

Vi tilbyder rådgivning og projektering ved alle former for automatiksystemer. Herunder CTS og KNX. Vi har stor erfaring og et bredt kendskab til den tekniske udvikling og kan derfor rådgive om det optimale systemvalg.

Intelligente bygninger

Når automatik fungerer optimalt, bliver bygningen til en intelligent og selvregulerende organisme. De ønskede behov til indeklima og belysning identificeres og opfyldes automatisk, mens energiforbruget holdes mest muligt nede. Det er et komplekst samspil mellem mange faktorer, og det kræver stærke kompetencer, hvis man skal vælge og designe den rigtige og mest økonomisk fordelagtige løsning.

MOE har både ekspertise i systemer specielt til bygningsautomatik og tværfaglige kompetencer, der sikrer optimal sammenhæng mellem komponenterne.

Fokus på driften

Ved projekteringen af BMS anlæg og automatiksystemer søger vi altid at tilpasse udformningen under hensyn til bygningernes driftsorganisation, idet systemerne i den sidste ende er “driftens værktøj”.

Vi udfører teknisk tilsyn med automatikanlæg på et højt specialiseret niveau og vores medarbejdere har tværfaglig indsigt i alle former for tekniske anlæg, der anvendes i bygninger.

Vi deltager i planlægning og gennemførelsen af systemintegration mellem forskellige tekniske anlæg, der skal interagere i større samlede systemer.

Vi er medlem af toneangivende tekniske organisationer og medvirker til udarbejdelse af byggeriets standarder.

Kunder

Vi arbejder for alle typer kunder, da vores projekter spænder fra firmadomiciler og undervisningsfaciliteter til hospitaler og kulturbyggerier. Vores rådgivning omfatter ikke kun nybyggeri, men også implementering af nye og moderne løsninger til ældre bygninger og optimering af eksisterende automatiksystemer.

Ydelser

  • Projektering af automatiksystemer
  • Systemintegration
  • Rådgivning om systemvalg

Kontakt os,
hvis du vil vide mere