Project Description

Bygningsautomatik

Vi tilbyder rådgivning og projektering ved alle former for automatiksystemer. Herunder CTS og KNX. Vi har stor erfaring og et bredt kendskab til den tekniske udvikling og kan derfor rådgive om det optimale systemvalg.

Intelligente bygninger

Når automatik fungerer optimalt, bliver bygningen til en intelligent og selvregulerende organisme. De ønskede behov til indeklima og belysning identificeres og opfyldes automatisk, mens energiforbruget holdes mest muligt nede. Det er et komplekst samspil mellem mange faktorer, og det kræver stærke kompetencer, hvis man skal vælge og designe den rigtige og mest økonomisk fordelagtige løsning.

MOE har både ekspertise i systemer specielt til bygningsautomatik og tværfaglige kompetencer, der sikrer optimal sammenhæng mellem komponenterne.

Fokus på driften

Ved projekteringen af BMS anlæg og automatiksystemer søger vi altid at tilpasse udformningen under hensyn til bygningernes driftsorganisation, idet systemerne i den sidste ende er “driftens værktøj”.

Vi udfører teknisk tilsyn med automatikanlæg på et højt specialiseret niveau og vores medarbejdere har tværfaglig indsigt i alle former for tekniske anlæg, der anvendes i bygninger.

Vi deltager i planlægning og gennemførelsen af systemintegration mellem forskellige tekniske anlæg, der skal interagere i større samlede systemer.

Vi er medlem af toneangivende tekniske organisationer og medvirker til udarbejdelse af byggeriets standarder.

Kunder

Vi arbejder for alle typer kunder, da vores projekter spænder fra firmadomiciler og undervisningsfaciliteter til hospitaler og kulturbyggerier. Vores rådgivning omfatter ikke kun nybyggeri, men også implementering af nye og moderne løsninger til ældre bygninger og optimering af eksisterende automatiksystemer.

Ydelser

 • Projektering af automatiksystemer
 • Systemintegration
 • Rådgivning om systemvalg

CTS Supportcenter

Vi tilbyder bistand til optimering og drifting af varme- og ventilationsanlæg. Ved at overvåge bygningens CTS-anlæg kan vi hurtigt afsløre energispild og driftsforstyrrelser. Derved kan vi få optimeret bygningens energiforbrug og bidrage til et bedre indeklima og driftsøkonomi. Vores service starter med en gennemgang af bygningens varme- og ventilationsanlæg, hvorefter vi lægger en handlingsplan for et videre optimeringsforløb.

Vi kan tilbyde bistand til følgende ydelser:

 • Optimering af varme- og ventilationsanlæg
 • Overvågning af bygningens CTS anlæg
 • Sikring af minimalt energiforbrug
 • Registrering af energispild
 • Kontrol af luft- og vandmængder
 • Tilsyn på alle typer anlæg i byggefasen og aflevering
 • Bygherrerådgivning
 • Projektering ved renovering og nybyg
 • Idriftsættelse af alle typer anlæg

Renovering af anlæg
Hvis de tekniske anlæg i en bygning ikke er blevet gennemgået for fejl og mangler i længere tid, så er der stor sandsynlighed for, at varme og ventilation ikke fungerer optimalt. Det kan medføre øget energiforbrug og dårligt indeklima.

Vi tilbyder at gennemgå alle varme- og ventilationsanlæg og levere en udbedringsliste af de bemærkede forhold.

På baggrund af rapporten, udarbejdes en handlingsplan for udbedring, renovering eller udskiftning af de eksisterende anlæg. Vi tilbyder også projektledelse indtil alt er udbedret.

Langsigtet bygningsservice
Alle bygninger har behov for regelmæssig tilsyn med CTS-anlægget. Vi kontrollerer at alt styres som det skal.

Især i to tilfælde kræves ekstra opmærksomhed i en periode på et halvt til et helt år, før normal service er tilstrækkelig.

 • Nye bygninger der lige er overtaget af bygherren.
  Her er der behov for nøje tilsyn med anlæg for at afhjælpe fejl og mangler.
 • Bygninger hvor normal service ikke har været udført i en længere periode.

Vores supportcenter
Supportcentret er et team af højt kvalificerede og innovative specialister med mange års erfaring inden for bygningsautomatik.

Vi kan håndtere alle opgaver og har kompetencer inden for alle fagområder omkring byggeri og bygningsdrift.

Sådan tilfører vi værdi for dig og din bygning

 • Indeklima optimeres
 • Driftsomkostninger optimeres
 • En velfungerende bygning

Kontakt os,
hvis du vil vide mere