Project Description

Byudvikling

Nye bebyggelser skyder frem i byers periferi eller til erstatning for udtjente erhvervsområder. Visse steder bygges der helt nye byer på en bar mark. Vi skaber grundlaget for udviklingen ved at kombinere ekspertise i bygplanlægning med et bredt kompetencefelt inden for byggeri, infrastruktur, miljø og bæredygtighed. Heriblandt byggemodning, der gør områder velegnede til bebyggelse.

CBS Campus

Målet er at skabe en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere.  I masterplanen planlægges etablering af i alt godt 33.000 m2 fordelt på 5 karakteristiske bygninger. Derudover arbejder Masterplanen i høj grad med livet imellem bygninger og i alt fire centrale byrum.

Frederiksberg er en af Danmarks tættest befolkede kommuner og der er en meget høj intensitet af cyklister, da cyklen er de studerendes foretrukne transportmiddel. I planen lægges derfor vægt på fremkommelighed for de lette trafikanter herunder cyklister.

Bygherre  Copenhagen Business School
Arkitekt  C.F. Møller
Ydelser  Byplanlægning, geoteknik, cykeltrafik, klimatilpasning, anlæg + diverse

Byggemodning af Nordhavnen, Århusgadekvarteret

Infrastrukturen består af 42 km forsyningsledninger, 130 m spunset kanal, en vejbro i beton og en stibro i stål samt 5 ha. veje og pladser.

Bygherre By & Havn I/S
Arkitekt   COBE, Sleth, Thing & Brandt Landskab
Ydelser  MOE har stået for totalrådgivning med projekteringsledelse, hovedprojekt, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og fagtilsyn. Der er anvendt 3D model til geometrisk projektering.

Esbjerg Strand

Ved Esbjerg Strand vil et nyt byområde med lystbådehavn i fremtiden blive centrum for maritime fritidsaktiviteter. Udover nye rammer til sejladsen, vil der også blive etableret ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, en havneskole samt nye byrum og udflugtsmål.

Visionen er ligeledes, at Esbjerg Strand skal rumme et nyt højt profileret erhvervsområde med mulighed for domicilbyggeri i tæt kontakt til hav og havn.

Bygherre   Esbjerg Kommune
Ydelser  Bygherrerådgivning