Project Description

Illustration: gpp arkitekter

Commissioning

Vi leverer helhedsorienterede løsninger i tæt samarbejde med arkitekt, bygherre, driftsorganisation og entreprenører. På den måde sikrer vi, at alle funktioner er tænkt ind i byggeriet og koordineres hensigtsmæssigt.

Commissioning skaber sammenhæng

Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der både fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere motiveret driftsorganisation.

Traditionelt tænkes der i anlæg og entrepriser i byggebranchen, hvor den enkelte leverandør sikrer, at egne anlæg fungerer, som de skal. Imidlertid bliver anlæggene mere og mere specialiserede, og der kræves særlige kompetencer for at sikre, at det samlede system af ventilation, køleanlæg, varmeanlæg og automatik lever op til de krav, der er til indeklima, energiforbrug mv.

Commissioning-processen skaber sammenhæng mellem alle de tekniske anlæg og entrepriser ved at involvere driftsorganisation, brugere, rådgivere og entreprenører og ved at udnytte de ressourcer, der i forvejen er i byggeprocessen. Commissioning-processen gør byggeriets krav målbare, så det efter endt byggeproces let kan verificeres, at der er leveret den korrekte ydelse.

Commissioning-processen yder input til tidsplanlægningen. Vi sikrer, at installationer etableres og ikke mindst afprøves i den rigtige rækkefølge, og de er funktionsdygtige i rette tid og i rette rækkefølge.

Commissioning er med fra idé til aflevering

MOE Commissioning er et team af kvalificerede og innovative medarbejdere og specialister med mange års erfaring i idriftsætning og commissioning. Vi sikrer koordinering, samarbejde og sammenhæng mellem de tekniske anlæg og entrepriserne.

Vi deltager i hele processen lige fra konceptudvikling gennem projekt til færdig aflevering og videre til drift og vedligeholdelse af bygningen. Dette sikrer bygherren et commissioning-forløb, der holder byggeprocessen på sporet og sikrer optimal drift og funktionalitet af bygningen og dens systemer.

Personalet, der skal stå for drift og vedligehold, bliver involveret og trænet i vedligeholdelsen af det specifikke byggeri, for at de målsatte krav kan opnås. Dette sikrer en optimal udnyttelse af bygningens funktionalitet og fremtidssikrer det bedst mulige indeklima for brugerne.

Vores kunder

Vi har et varieret kundegrundlag, der både dækker den private og den offentlige sektor. Vores kunder er bl.a.

Region Hovedstaden, Region Midt, Region Nord, Novo Nordisk

DTU, Københavns Universitet, RUC, ATP,

Københavnes Kommune, Kolding Kommune, Frederikssund Kommune, Tårnby Kommune og Gladsaxe Kommune.

Vores ydelser omfatter:

  • Opstilling af målbare krav til byggeriet
  • Planlægning og koordinering af byggeaktiviteter
  • Grænsefladekoordinering
  • Inspektion af installationer
  • Test af anlæg
  • Træning af driftspersonale
  • Kapacitetstest
  • Aflevering

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

MOE CTS Supportcenter

Vi tilbyder bistand til optimering og drift af varme- og ventilationsanlæg. Ved at overvåge bygningens CTS-anlæg kan vi hurtigt afsløre energispild og driftsforstyrrelser. Derved kan vi få optimeret bygningens energiforbrug og bidrage til et bedre indeklima og driftsøkonomi. Vores service starter med en gennemgang af bygningens varme- og ventilationsanlæg, hvorefter vi lægger en handlingsplan for et videre optimeringsforløb.

Klik og læs mere