Project Description

Cost Management

Der er mange faktorer, der spiller ind ved prissætning af byggerier og anlægsprojekter, og det kan derfor være en udfordring at prissætte korrekt. Ved hjælp af vores værktøjer, metoder og faglige indsigt kan MOE | Cost Management analysere de komplekse sammenhænge og give et kvalificeret bud på prissætning, så budgetterne forbliver på sporet.

Den helt rigtige prissætning

MOE | Cost Management har de nødvendige kompetencer til at identificere eventuelle problematikker og analysere, hvordan de vil øve indflydelse på prisen og hvordan de kan håndteres. Det kan eksempelvis være mulige fejl og forsinkelser eller nye ønsker og krav, der kommer senere ind i processen. Vi tilbyder Cost Management som en særskilt ydelse og vi har længe brugt metoderne på vores egne projekter.

Totaløkonomi er et vigtigt element, når bæredygtighed er et tema, hvilket er tilfældet i langt de fleste moderne byggerier. Vi har stor erfaring med totaløkonomiske betragtninger, hvor man anskuer byggeriet i hele dets levetid, så den efterfølgende drift medtages i de økonomiske overvejelser.

Benchmarking ud fra egen cost database

For at kunne tilbyde den bedste prissætning har vi opbygget en cost database, hvor vi tager udgangspunkt i vores egen omfattende projektportefølge. Databasen giver os et meget detaljeret sammenligningsgrundlag, så vi har de bedste muligheder for at vurdere forudsætningerne for at estimere den rigtige pris. Vi identificerer mulige problematikker, og vi analyserer den indflydelse, de kan have på projektets omkostninger. Ligeledes med blik for totaløkonomien.

Vores kunders mål i fokus

Vores kunder er såvel offentlige som private kunder. Vi forpligter altid os selv til at give vores kunder den bedste service. I samarbejde med vores kunder fastlægger vi fra starten kundens mål. Vi benytter ofte MOEs andre af kompetencer og for at kunne sikre de nødvendige løsninger og erfaringer til opnå kundens mål.

Vores kernekompetencer er:

 • Økonomistyring
 • Økonomiske analyser
 • Byggeregnskab
 • Udbudsstrategi
 • Ændringsstyring
 • Risikostyring
 • Cost database
 • Value management
 • Totaløkonomi og følsomhedsanalyser
 • Benchmarking af designkriterier og omkostninger
 • Kalkulation med 3D mængdeudtræk (5D)
 • Indeksering, konjekturer og prisregulering
 • Kontraktforhandlinger

Kontakt os,
hvis du vil vide mere