Project Description

Cykeltrafik

At cykle giver frihed, glæde og oplevelser, og derfor ser hele verdenen mod Danmark for inspiration på cykelområdet.

Fokus på cykelfremme

I MOE arbejder vi for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg for alle i hverdagen.

Vi har gennem flere år indsamlet og udviklet idéer og kompetencer til at gøre cykling nemt og bekvemt i alle aldre. Det er vores erfaring, at de gode tekniske løsninger skal kombineres med indsigt i cyklisternes adfærd for at skabe de bedste løsninger. Derfor er vi også aktive medlemmer af Gate 21 Moving People.

Gate 21 Moving People består af et netværk af kommuner og virksomheder i hovedstadsregionen, der samarbejder om at sætte grøn mobilitet på dagsordenen og gøre det nemt at transportere sig på en smart, effektiv og grøn måde.

I MOE har vi stærke kompetencer inden for trafikmodeller, som kan kombineres med vores brede tekniske viden inden for traditionel trafikplanlægning og projektering. Vi indsamler viden om cyklisternes adfærd bl.a. ud fra analyser, interviews og konkrete projekter. Den viden bruger vi, når vi planlægger og udformer anlæg af byrum, cykelstier og cykelparkering.

FN’s 17 verdensmål bliver implementeret i MOEs projekter, og vi arbejder med at omsætte bæredygtighedsbegrebet til konkrete løsninger

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at tage del i den bæredygtige udvikling for både mennesker og planeten.

I MOE støtter vi op om FN’s 17 verdensmål og om målenes fokus på behovet for en mere bæredygtig udvikling af verden. Med vores brede spektrum af ydelser kan vi bidrage til opfyldelse af en stor del af de 17 verdensmål, og vi ønsker at være en proaktiv rådgiver, der er med til at løfte ambitionsniveauet.

Fremme af cykling som foretrukket transportmiddel kan spille en vigtig rolle i kampen for at indfri FN’s verdensmål og skabe en bæredygtig fremtid. MOE arbejder på at forbedre forholdene for cyklister igennem både strategisk og fysisk trafi kplanlægning.

På det strategiske niveau har vi eksempelvis undersøgt overflytningspotentialet fra bil til cykel og fra bil til kombinationsrejser med cykel og kollektiv transport. Mange korte bilture kan erstattes med cyklen, hvilket vil have en gavnlig effekt på CO2-udledningen.

Inden for den fysiske cykelplanlægning projekteres bl.a. supercykelstier, som henvender sig til cykelpendlere ud fra et ønske om at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde på strækninger over fem kilometer.

Der er ingen tvivl om, at cykling spiller en helt central rolle i udviklingen mod mere bæredygtige transportmiddelvalg, da fremme af cykeltrafik gavner sundheden, luftkvaliteten, økonomien og klimaet.

MOE støtter cyklende medarbejdere

I 2019 fik MOE reduceret CO2-udledningen ved transport med 10 %. Det skyldes primært, at endnu flere er begyndt at tage cyklen som resultat af en intern cykelkampagne. Startskuddet var en transportvaneundersøgelse, der viste, at der var et stort potentiale for at fremme cyklismen blandt medarbejderne, og særligt hos dem med kort afstand til arbejde.

I gennem de seneste år, har vi derfor søsat flere tiltag, der skal inspirere medarbejderne til at vælge cyklen frem for bilen. Der er uddelt gratis cykeltøj, der er tilbudt betalt cykelservice og den aflåste cykelparkering er blevet udbygget.

Gennem projektet Ta’ Cyklen – og støt Knæk Cancer har medarbejderne i MOE også samlet ind til Knæk Cancer via et cykelprojekt. Via et digitalt registreringssystem på vores intranet, kan medarbejderne indtaste deres kilometer, og samtidig følge med i, hvor meget der er samlet ind til Knæk Cancer. Der konkurreres også på tværs af vores kontorer, hvilket øger motivationen

Sidst men ikke mindst, har MOE i mange år været en fast deltager i “Vi Cykler Til Arbejde”.

Vores ydelser inden for cykeltrafik omfatter bl.a.:

  • Planlægning og udformning af cykelstier og cykelparkering
  • Planlægning af cykelhandlingsplaner
  • Planlægning og analyse af skoleveje/skolestier
  • Adfærdskampagner
  • Udformning af cyklistvenlige byrum
  • Idéudvikling og innovative tiltag ift. cyklisme
  • Trafikmodeller for cykeltrafik
  • ITS-løsninger til at forbedre
  • fremkommeligheden for cyklister.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Cykelsti ved Store Valbyvej

Tre kilometers dobbeltrettet cykelsti og en del af Campusstien, der skal sikre gode forhold for cyklister mellem Trekroner og Risø Park.

Fra bil til grønne transportformer

MOE har undersøgt overflytningspotentialet for at erstatte bilture med kombinationsrejser i form af cykel og tog i hovedstadsområdet.

Alfreds Nobel Bro

Den skulpturelt formede bro med havnens længste bænk forbinder Enghave Brygge med Teglholmen og fuldender således cykelruten Havneringen.

COMPASS – Ny trafikmodel for Hovedstadsområdet

Som den første trafikmodel i Europa bliver COMPASS aktivitetsbaseret, hvilket giver helt nye muligheder for at undersøge kombinationen af aktiviteter i løbet af en dag.

Husumforbindelsen

En ny cykelforbindelse der skaber en sammenhængende rute for cyklister og fodgængere mellem det nordlige og sydlige Husum.

Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård

Sammen med Gehl og Juul | Frost Arkitekter har vi udarbejdet et scenariekatalog, der giver forskellige bud på, hvordan man kan imødekomme den store efterspørgsel på cykelparkeringspladser ved Danmarks største station.