Project Description

Cykeltrafik

Danmark er en af verdens førende cykelnationer, og derfor er der landet over fokus på at skabe bedre infrastruktur til de tohjulede trafikanter. MOE har rådgivet på danske cykelprojekter i alle skalaer, og vores ydelser strækker sig fra planlægningsstadiet til projektering af konkrete stianlæg.

Trafikplanlægning til tohjulede trafikanter

På trafikplanlægningsområdet, rådgiver vi om en lang række tiltag, der forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister. Heriblandt trafikplaner, mobilitetsplaner, skolevejsanalyser og avancerede løsninger til indretning af lyskryds.

Vi har i den forbindelse solid erfaring med at analysere og bearbejde data. Et felt der bl.a. omfatter cykeltællinger, behov for cykelparkering, kapacitetsvurderinger og ulykkesdata.

På et mere strategisk niveau hjælper MOE Tetraplan også med at modellere cyklisternes antal og færden i fremtiden. Eksempelvis med henblik på at vurdere nye tiltag som supercykelstier og bedre cykelparkeringsmuligheder.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere