Project Description

Droner

Vores droner giver overblik og kommer samtidig ned i detaljen.

Rådgivning i fugleperspektiv

Med dronen kan vi hurtigt og sikkert skabe overblik over et større område og effektivt inspicere steder, der ellers er svært tilgængelige. Ved at benytte dronernes data og 4K billeder, kan vi også foretage en registrering i form af en 3D Model, der giver et yderst detaljeret grundlag ved bygge- og anlægsprojekter.

Droneflyvninger har derudover en lang række andre anvendelsesmuligheder.

Vores dronepiloter er fuldt ud fortrolige med dronereglerne og har certifikaterne i orden. Derudover kan de trække på deres byggetekniske forståelse og kompetencer inden for BIM og andre digitale værktøjer.

Detaljer i 3D

Med systematisk fotoregistrering og brug af GPS-data, kan dronen foretage en detaljeret registrering på et større område. Med data kan vi bl.a. skabe en detaljeret punktsky i en 3D-model, som former et værdifuldt projektgrundlag. Ved at kalibrere 3D-modellen efter indmålte fikspunkter, sikres en høj geografisk nøjagtighed. Dette gør modellen højst anvendelig til f.eks. planlægning af anlægsarbejder, herunder opmåling og beregning af jordmængder.

Tilstandsregistreringer
Vi kan registrere klimaskærmen, lave en rapport med billeder af de registrerede fejl og udarbejde et tilhørende vedligeholdelsesbudget.

Termisk registrering
I de kolde måneder kan det termiske kamera synliggøre kuldebroer, manglende isolering eller utætheder i klimaskærmen. Registreringerne kan anvendes til at kontrollere og dokumentere et udført arbejde, og afdække eventuelle skader, mangler og udførelsesfejl.

Dokumentation af byggeproces
Dronen er et glimrende værktøj til at foretage staderegistrering på en lang række bygge- og anlægsprojekter.

Ved at definere en fast flyverute fra projektets start, kan den samme overflyvning gentages med jævne mellemrum. Dette sikrer et ensartet produkt i form af billeder og video, som løbende skaber overblik over projektets fremgang .

Registreres de eksisterende forhold før et byggeri igangsættes, er der styr på eventuelle skader ved den endelige aflevering.

Vores kompetencer

  • Tilstandsregistrering af bygningsfacader, tage, skorstene, master, siloer, mm.
  • Kortlægning af veje, stier og belægninger
  • Opmåling af terræn og udgravninger
  • Videopræsentationer af ejendomme og projekter
  • Ejendoms- eller projektpræsentationer
  • Dokumentation af byggeproces
  • Trafiktællinger og adfærdsanalyser
  • Termografisk inspektion af bl.a. klimaskærme, solceller og fjernvarmerør
  • Tilsyn på byggeplads (sikkerhed og arbejdsmiljø)

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Højt oppe og utrolig tæt på

Vores droner bliver eksempelvis benyttet ved registrering af udendørsarealer på Rigshospitalet. Læs mere her.

Kom med på byggepladsen

VIDEO: Ved bygge- og anlægsprojekter der påvirker naboer og andre interessenter, kan vi levere informationsvideoer, der medvirker til at sprede de gode budskaber og giver svar på de mange spørgsmål om byggeprocessens forløb og konsekvenser.

Amager Bakke set fra luften

VIDEO: Vores dronepiloter var med, da vi fik lov at teste pisterne på Amager Bakke før åbningen.