Project Description

Indeklima & Energidesign

Kravene til energiforbrug skærpes konstant, mens der gradvist kommer mere evidens for gevinsten ved et godt indeklima. I MOE formår vi at indfri ambitionerne til komfort og bæredygtighed. Vi skaber optimale balance mellem de forskellige hensyn og har udviklet banebrydende simuleringsværktøjer, der styrker os som sparringspartner i den tidlige designfase.

Den svære balancegang

Vi opholder os indendørs op mod 90 % af tiden. Derfor kan forbedringer af indeklima på arbedspladser spores direkte i øget medarbejdertilfredshed og en tydelig reduktion af sygefraværet. Der er generelt set god grund til at fokusere på indeklimaet. Undersøgelser har vist, at niveauet af skadelige partikler i boliger er 6-7 gange så højt som på Danmarks mest befærdede vej, H.C Andersens Boulevard.

Et godt indeklima omfatter også adgang til dagslys, og når man i samme instans medtager et hensyn til energiforbruget og en lang række andre faktorer er det nødvendigt at betragte byggerier i et holistisk perspektiv. Denne tilgang kombinerer vi med vores stærke kompetencer inden for indeklima og energireducerende tiltag.

Kom rigtigt fra start
Vi arbejder målrettet på at blive arkitektens foretrukne sparringspartner i den tidlige designfase. Vores innovationsenhed MOE BuildingDesign står f.eks. bag udviklingen af et helt nyt simuleringsværktøj, der gør det muligt at kaste et blik på arkitektens tegninger og undersøge et væld af muligheder for at sikre et optimalt indeklima og et minimalt energiforbrug.

Vi arbejder med specialudviklede BIM værktøjer og skaber intelligente bygningsdesign

Vi bidrager med konstruktive ideer til passiv styring af indeklimaet i form af dagslysudnyttelse og passiv solvarme, som kan optimeres ved hjælp af udformning samt orientering af bygningen og dens facader. Samtidig bidrager vores medarbejdere med den nyeste viden inden for avanceret styring af naturlig og meka­nisk ventilation og køling.

I projekteringen inddrages tværfaglige analyser ved brug af avancerede simuleringsværktøjer som IESVE, BSim og CFD-simulering. BSim rummer en samling avancerede værktøjer til simulering og beregning af bl.a. termisk indeklima, energiforbrug, dagslys, fugt, naturlig ventilation og elektrisk ydelse fra bygningsintegrerede solceller.

Derfor har vi også fokus på den tidlige designfase, hvor vi kan bidrage med værdifulde inputs til idéudviklingen. Her udnytter vi BIM og specialudviklede værktøjer til at skabe det effektive og intelligente bygningsdesign. Det kan du se mere om på buildingdesign.moe.dk.

Vores kunder

Vores kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Vi tilbyder rådgivning inden for:

 • Dagslysberegninger
 • Energiberegninger
 • Energirenoveringer
 • Grundvandskøling og ATES-anlæg
 • Indeklima
 • Indeklimamålinger
 • Jordvarme- og varmepumpesystemer
 • Lavenergibyggeri
 • LCA (livscyklusanalyser)
 • Passivhuse
 • Solceller og solvarme
 • Totaløkonomi og LCC

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Kongehøjskolen

Vi løfter barren for et sundt indeklima

Sundt indeklima er et stort skridt på vejen mod bedre folkesundhed – et af FNs 17 Verdensmål. MOE er gennem flere tiltag med til at forbedre indeklimaet i skoler, nybyggeri og renoverede boliger.

Total Domicil

Kontormiljøer i særklasse

De fysiske rammers betydning for medarbejdertrivslen har været et vigtigt fokuspunkt ved det nye domicil til Total på Amerika Plads.

Sunde boliger

Vi sætter nye standarder

Den grønne omstilling af byggebranchen kræver lige dele innovation og fælles spilleregler. MOE deltager i det vigtige samarbejde på tværs af branchen.

MOE BuildingDesign

“Engineering science used creatively to meet yout architectural visions”

Vores innovationsenhed MOE BuildingDesign stiller skarpt på den tidlige designfase, da der her træffes beslutninger, som har afgørende betydning for bygningens indeklima og energiforbrug. Et vigtigt indsatsområde da man ellers kan risikere at skulle igennem dyr og besværlig symptombehandling på et senere tidspunkt.

MOE BuildingDesign arbejder tæt sammen med forskningsmiljøerne på landets univeristeter og har ligeledes været med på en del af Realdanias demonstrationsprojekter som Sunde Boliger, Kvotehuset og BOLIG + projektet.

Se mere på MOE BuildingDesigns egen side

DTU bygning 220

Indeklimamålinger

MOE har avanceret udstyr til måling af den operative rumtemperatur, luftfugtighed, damptryk, lufthastighed, støj, lysforhold, CO2 koncentration og overfladetemperatur. Vi kan foretage stikprøver og længerevarende målinger. På den måde kan man både få undersøgt enkelte situationer som det lokale indeklima på en arbejdsstation eller det generelle indeklima på hele arbejdspladsen. For at indarbejde brugernes oplevelse af indeklimaet, udfører vi også spørgeskemaundersøgelser, der synliggør tilfredshedsniveauet, og hvad der har højest prioritet hos brugerne.

Vores undersøgelser afsluttes med en afrapportering af de fundne resultater og anbefalinger til hvordan I kan arbejde med indeklima og hvilke tiltag, der vil forbedre det. I afrapporteringen lægger vi stor vægt på at oversætte tal og målinger til handlemuligheder.

Hvis din bygning har et avanceret CTS anlæg, kan vi også skabe værdi ved at kombinere indeklimakompetencer med vores store viden inden for commissioning. Vi kan være med til at optimere de tekniske systemer, så der sættes fokus på både indeklima og driftsomkostninger.