Project Description

Energiproduktion

Energibehovet er stigende verden over, og det er nødvendigt at udnytte de forskellige ressourcer optimalt. Der er tale om komplekse forhold, der kræver ekspertise fra erfarne fagspecialister og tværfaglige helhedsløsninger.

MOE kan levere komplette tekniske løsninger på alle niveauer, og vi har stor erfaring med bæredygtige energikilder som waste to energy, solvarmeanlæg og biomasse-værker

Amagerværket BIO4

BIO4

København har sat som mål at være verdens første CO2-neutrale hovedstad. HOFOR, der leverer fjernvarme til over 500.000 af byens indbyggere, vil derfor omstille energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig energi. Dette har ført til planerne om en markant ombygning af værket, der indebærer en helt ny kraftværksblok, der skal anvende bæredygtig biomasse og heraf navnet BIO4.

Udover selve blokken omfatter BIO4-projektet nye administrations- laboratorie- lager- transports- og værkstedsfaciliteter samt et nyt havneanlæg.

Bygherre  HOFOR
Arkitekt  Gottlieb Paludan Architects
Ydelser Samtlige ingeniørfag på bygge- og anlægsarbejderne, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.
Amager Bakke

Amager Bakke

Københavns nye effektive affaldsforbrændingsanlæg med skibakken på toppen. Med sine 85 meter er Amager Bakke hovedstadens højeste bygning. Udover de berømte skiløjper er der gjort plads til en udsigtsplatform, et street kitchen og en klatrevæg på siden af bygningen.

Ingeniørarbejdet er blevet honoreret med en Tekla Global BIM Award i 2015 og Den Europæiske Stålpris i 2017.

Bygherre  I/S Amager Ressourcecenter
Arkitekt Bjarke Ingels Group
Ydelser Samtlige ingeniørfag  på bygge- og anlægsarbejderne, projekteringsledelse, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering
Brande Varmepumpe

Varmepumpe i Brande

Ved brug af store varmepumper bliver det muligt at udnytte energien fra jordvarme, udeluft, grundvand og spildevand. Varmepumper er blandt andet derfor et betydeligt bidrag til udnyttelsen af vedvarende energikilder.

Hydro Power

Vandkraft i Filippinerne

Ubesværet adgang til elektricitet er ikke altid en selvfølge. Vores filippinske datterselskab er med til at sikre landets yderområder en stabil og bæredygtig elforsyning ved hjælp af små vandkraftværker, der omdanner vandet i Filippinernes vandløb og floder til elektricitet.

Herningværket

Med det nye røggaskondenseringsanlæg kan Herningsværket reducere forbruget af træflis og træpiller med tyve procent og stadig levere den samme mængde varme til Herning, Ikast og Sunds.

Bygherre  Ørsted
Foto  Copyright  Ørsted A/S
Ydelser Ingeniørrådgivning på bygge- og anlægsarbejderne, bygherrerådgivning og ekspertise inden for maskin og proces ved etablering af selve anlægget.

Solvarmeanlæg

Vi har været med til at opføre fire solvarmeanlæg på Sjælland og Øerne og to i Jylland. Solvarme anses for at være en af de mest klimavenlige energiformer og flere steder står anlæggene for op mod 20 % af årsforbruget.

Bygherrer  Diverse
Ydelser Fjernvarmerådgivning og ekspertise i solvarme

Biomasseværker

Vi har været med til at opføre adskillige biomassefyrede varmeværker helt fra ”bar mark” til færdigt produktionsanlæg.

Bygherrer  Diverse
Ydelser  Bygherrerådgivning, fjernvarmerådgivning, ekspertise i biomasse.