Project Description

Fjernvarme

Fjernvarme er en væsentlig brik i omstillingen til bæredygtig energi. MOE leverer komplette løsninger på fjernvarmeområdet og vores rådgivning spænder både over produktion og distribution

MOE viser vejen til et grønnere Danmark

Ifølge Grøn Energi modtager 64 % af danske husstande fjernvarme, hvor 50 % kommer fra vedvarende energikilder. Herunder solvarmeanlæg, biomasseværker og varmepumper som MOE løbende er med til at opføre overalt i landet.

Fjernvarmenettets udbredelse er  ligeledes vitalt for at nå målsætningerne. Vi er med til at rulle fjernvarmenet ud, hvor der før har ligget gasledninger. Flere steder vedligeholder vi infrastrukturen ved at etablere mere energieffektive ledninger.

Det er ligeledes vigtigt, at nettene gøres funktionsklare, så løsningerne også er attraktive om 30 år. I den forbindelse laver vi hydrauliske beregninger for at sikre, at temperaturen i nettene kan sænkes så meget som muligt og hermed gøres fleksible både i forhold til nuværende og fremtidige energikilder. Bæredygtige produktionsenheder som solvarme og varmepumper afgiver energi mest effektivt ved lavere fjernvarmetemperaturer, så her er der en stor gevinst at hente. Ved temperatursænkning opnår man samtidig energibesparelser i kraft af et mindre varmetab.

Fjernvarmerådgivning på alle niveauer

MOE har stor erfaring med planlægning, etablering og ombygning af kraft- og varmeproducerende anlæg. Det samme gælder udbygning og renovering af fjernvarmenettet. Vi kan i begge tilfælde være med hele vejen fra idéfasen over myndighedsbehandling til udbud, gennemførelse af projekter og det efterfølgende tilsyn

Termis
MOE har et stærkt team med gode referencer in­den for TERMIS og kan både opstille nye model­ler eller være behjælpelig med at udnytte eksi­sterende modeller til fremtidens behov. En hydraulisk TERMIS model er indgangsvinklen til at blive lige så fortrolige med jeres lednings­net som jeres produktionsanlæg. Modellen kan give det nødvendige overblik over ledningsnettet, være med til at sænke lednings­tabet og samtidig være indgangsvinklen til at lave en veldokumenteret ledningsrenoverings­plan. Samtidig er TERMIS et stærkt værktøj til at begynde at arbejde med lavtemperatur fjern­varme, hvor temperaturene i nettet kommer ned omkring 55-60°C i fremløb.

Strategisk og økonomisk planlægning
Ny planlægning starter med en god screening, hvor de overordnede muligheder gennemgås. Det gælder både for produktion, distribution og ens forbrugere. Hos MOE har vi været igennem denne proces mange gange og ved derfor, hvordan man får skabt et godt grundlag for at tage de rigtige beslutninger. MOE har samtidig også et godt billede af, hvordan markedet og rammebetingelserne ser ud, hvilket er med til at indsnævre opgaven og dermed de ressourcer, der skal bruges.

Når det kommer til produktion og distribution, så har de valg man træffer i dag en række konsekvenser for fremtiden. Det er derfor vigtigt, at man bruger tid og ressourcer på netop denne indledende fase.

I vores værktøjskasse har vi bl.a. EnergyPRO, hvor vi analyserer hvordan nye teknologier passer ind i jeres system i forhold til den resterende produktion. Dette kombinerer vi med økonomimodellen og den nyeste viden for at kunne yde jer den bestre rådgivning.

Kunder

MOE rådgiver små og store forsyningsselskaber overalt i landet.

Ydelser

Varmeværker

 • Halm, Træflis, Solvarme
 • Geotermirådgivning
 • Akkumuleringstanke
 • Pumper, Vekslere
 • SRO-anlæg
 • CE-mærkning
 • Brandrådgivning

Bygherrerådgivning

 • Udbudsforretninger
 • Styring af tidsplaner
 • Styring af anlægsøkonomi
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Koordinering af sikkerhed

Planlægning

 • Modellering af energisystemer
 • Strategisk planlægning, Fusioner
 • Projektforslag iht
 • varmeforsyningsloven
 • VVM og Miljøgodkendelser
 • Handel med energibesparelser

Ledningsnet

 • Hydrauliske rørberegninger
 • Rørstatik
 • Renoveringsplaner – værker og net
 • Ventil – og pumpestationer
 • Varmepumper
 • Fjernkøling

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fjernvarme

Strategisk og økonomisk fjernvarmeplanlægning

Vi er med til at sikre langsigtede løsninger på fjernvarmeområdet.