Project Description

Forskning

Som frontløber inden for laboratorie- og renrumsteknik er vi med til at skabe optimale rammer for forskningen. Vi har også specialiseret os i fleksible og fremtidssikrede løsninger, da videnskabelige organisationer ofte er dynamiske. Når man har en forskerafdeling, vokser den nemt, og ved installationstunge byggerier er det ofte lige så dyrt at bygge om, som at bygge nyt. Vi arbejder bl.a. med flexzoner, der fungerer som kontorarealer, men er bestykket installationsmæssigt så de kan blive laboratorier.

DTU Bygning 310

Innovativt byggeri til innovationens højborg

Klik og læs artiklen om det banebrydende byggeri.

DTU Bygning 228A

DTU Kemiteknik får nye rammer, der skal understrege det innovative samspil mellem erhvervslivet og det videnskabelige miljø.

Bygherre Danmarks Tekniske Universitet
Totalentreprenør Hoffmann A/S
Arkitekter Mikkelsen Arkitekter, LINK arkitektur

Livsvitenskapsbygget

Med sine 66.000 kvm. bliver Livsvitenskapsbygget det største universitetsbyggeri i Norge. Bygningerne kommer til at rumme biovidenskab, kemi og farmakologi. laboratoriebyggeri er derfor en central del af opgaven, hvor MOE byder ind med helt særlige kompetencer.

Bygherre  Statsbygg
Arkitekt  Ratio arktiekter, Cubo og ALT Arkitekter, Kristine Jensens Tegnestue, Bjørbekk & Lindheim AS
Ydelser  MOE projekterer konstruktioner og geoteknik og er underrådgiver i forhold til el og VVS, hvor vi bidrager med ekspertise inden for laboratorier og renrumsteknik.

DTU Biosustain

Den 12.200 m² store bygning rummer et internationalt forskningscenter, som arbejder med at udvikle celler, der er genetisk designet
til på bæredygtig vis at producere værdifulde kemikalier, medicinske produkter og fødevareingredienser. Forskningscentret rummer derfor avancerede laboratorier med høje krav til temperatur og renhed.

Bygningen har et unikt design, der muliggør at man forholdsvist let kan gennemføre ombygninger, når forskningen stiller nye krav til de fysiske rammer. Dette kan ellers være dyr og omstændig affære i et installationstungt byggeri, og et dynamisk miljø som en forskningsafdeling vokser meget nemt. Der er derfor indrettet flexzoner, der er bestykket, så de nemt kan blive laboratorier.

Der er eksempelvis ringventilation, hvortil det er nemt at lave nye tilslutninger.

Bygherre  DTU
Arkitekt  Vilhelm Lauritzen Architects
Ydelser  Samtlige ingeniørfag, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering