Project Description

Fremtidens retspsykiatri undervejs i Roskilde

MOE står for byggeledelse og arbejdsmilø på Ny Retspsykiatri Sct. Hans, hvor de fysiske rammer skal understøtte en nytænkning af behandlingsmulighederne.

Lidt uden for Roskilde er Region Hovedstaden i fuld gang med at opføre et retspsykiatrisk center, der både imødekommer behovet for flere sengepladser og bedre behandlingsmuligheder.

Visionen med Ny Retspsykiatri Sct. Hans er at skabe rammer, der ruster patienterne til den dagligdag, de skal ud til efter endt behandling. Byggeriet rummer derfor forskellige fællesaktiviteter som værksteder, musikrum, terapibassin, en stor multisal og et fitnesscenter. Det er ikke alene aktivitetstilbud, men samtidig terapimuligheder, hvor patienterne kan træne sociale og praktiske færdigheder.

Centeret er designet sådan, at patienterne i princippet kan færdes frit inden for den lukkede krans, som bygningernes ydermure tilsammen danner. Sengestuerne er hver især grupperet omkring intime og grønne gårdhaver, mens patienterne får eneværelser, der vender væk fra hospitalet. Hvert værelse har tilmed store vinduer, så man bedre kan nyde udsigten mod det fri og den natur, der omgiver hospitalet.

Byggeriets hjerte er den fælles aktivitetshave, der har karakter af en park til boldspil og grillhygge. Langs parken er der en havegang, der giver adgang til de fælles aktiviteter.

En speciel byggeplads
Centeret anlægges på en stærkt skrånende byggegrund, og selve udformningen er med til at sikre den eftertragtede udsigt over fjorden og landskabet.

“Vi bygger i forskudte niveauer, der lapper ind over hinanden. I den laveste ende af byggegrunden er man helt nede ved grundvandsspejlet, så der er bundpladen forankret til 170 betonpæle. Det er derfor på flere måder et komplekst og spændende byggeri”, udtaler Søren Nielsen, der er byggeleder på projektet og koncernkompetencechef for Byggeledelse i MOE.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bygherre Region Hovedstadens Psykiatri
Arkitekter KHR Arkitekter, Rubow Arkitekter
Foto Martin Budig, Region Hovedstaden

Et vellykket samarbejde
Byggeriet opføres i fagentreprise, hvilket kræver sikker styring og tæt koordination. Her har byggeledelsen en central rolle, påpeger Mogens Hedegaard Andersen, der er projektleder for Region Hovedstadens Psykiatri, som er bygherre på projektet:

”Det giver stor værdi, at vi har et godt forhold til byggeledelsen, da de både skal håndtere den daglige produktion på pladsen og organisering af arbejdet mellem de mange forskellige fagentrepriser”.

For at sikre det vellykkede samarbejde gør byggelederne brug af en rullende procestidsplan, som løbende brydes ned i delplaner for de forskellige byggefelter. Derudover samles alt i en visuel plan. Søren pointerer, at han også har haft stor succes med metoden på andre byggerier. Blandt andet i Rødovre Centrum og på DTU.

”Det gør arbejdet langt mere overskueligt for alle parter, og det er jo kernen i god byggeledelse. Vi har samtidig fokus på, at al teknisk kommunikation sker via vores digitale system og ikke via tilfældige kanaler. Hermed sikrer vi sporbarheden og får samlet al dokumentation i en fælles platform. Systematikken er yderst vigtig, men det handler også om respekt for hinandens perspektiver og behov. En god byggeleder skal derfor kunne mestre kompromisets kunst“, afslutter Søren.

Midt i august 2018 fik byggepladsen besøg af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.
Fra venstre ses Koncernkompetencechef for Byggeledelse Søren Nielsen, centerchef Bo Andersen, udviklingschef Niels Aagaard Nielsen og regionsrådsformanden.