Project Description

Herningværket får mere varme ud af træflisen

MOE hjælper Ørsted med etableringen af et nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket, så den bæredygtige energiproduktion fremover vil kunne levere 10-20 % mere fjernvarme med samme brændsel.

Når træflis forbrændes på et biomassefyret varmeværk, dannes der røggas, som udgør endnu en ressource, ud over den varme der produceres i værkets kedler.

I Herningværkets tilfælde har røggasen en temperatur på 160-170 grader, når den kommer ud gennem skorstenen, og heri ligger potentialet. For røggassen indeholder en masse vanddamp, og når den kondenseres, renses og køles, får man udnyttet den ekstra energiressource.

Det er det, MOE hjælper Ørsted med på Herningværket, som får et komplet anlæg til røggaskøling og røggaskondensering. Når anlægget står færdigt, får værket øget armekapaciteten med det der svarer til 40 megawatt. Det vil sige, at man kan producere 10-20 % mere fjernvarme med den samme mængde brændsel.

Fra yderst til inderst
Opgaven på Herningværket står på to ben. MOE er både ingeniør på bygningsarbejderne og leverer ekspertise inden for maskin og proces.
På maskin og processsiden indebærer opgaven f.eks. et overordnet layout for etablering af maskinerne og koblingen til det eksisterende anlæg. Hertil har MOE rollen som bygherre-rådgiver, hvor vi står for udbud af maskinkom-ponenterne, forhandler tilbud og håndterer kontrakter.

Flere bæredygtige varmeværker
På Sjælland er MOE samtidig med til at opføre tre biomassefyrede varmeværker fra ”bar mark” til færdigt produktionsanlæg. De tre kunder er Maribo Varmeværk, Egedal Fjernvarme og SK Varme.

SK Varmes nye værk i Halskov er halmfyret og projektet omfatter ligeledes en transmissions-ledning, der er ført ned under Korsør havn.

Maribo og Egedal får flisfyrede værker, og her står MOE også for etablering af det tilstødende fjernvarmenet.