Project Description

I Filippinerne sætter vandkraft strøm til landets yderste egne

Vores filippinske datterselskab PTS er eksperter i at omsætte energien i vandløb og floder til elektricitet, der kommer udkantsområderne til gode.

”Bæredygtig Energi” er FNs verdensmål nummer 7. Her er det første delmål, at alle skal sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris. Det andet delmål er, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt.

Vores filippinske projekter inden for små vandkraftværker bidrager til at imødekomme begge ambitioner.

Adgangen til elektricitet er stadig et problem i flere af de yderste landdistrikter. Til gengæld er Filippinerne rig på store åer, floder og de højdeforskelle, der gør det rindende vand til en potentiel energikilde.

Derfor kan vandkraft være en væsentlig del af løsningen, da et minianlæg typisk producerer strøm til ca. 10.000 husstande med mellem 5 og 10 indbyggere i hver husstand.

PTS er involveret i tilblivelsen af adskillige vandkraftværker, hvoraf flere skal udgøre livsnerven i elforsyningen til små afsides lokalsamfund.

Laserscanning fra luften
Erfaringen på området spænder over samtlige faser, og alene de indledende øvelser kan være lidt af en teknisk udfordring. Landskabet i de filippinske bjergområder kan være svært tilgængeligt, når der skal udarbejdes forundersøgelser. I mange tilfælde bliver luftbåren LIDAR-teknologi derfor taget i brug. LIDAR står for Light Detection and Ranging og er kort sagt en speciel type laserscanning, der kan kortlægge store områder med høj præcision. I den luftbårne variant er scanneren spændt fast på en helikopter, der foretager overflyvningen.

En af fordelene er, at man kan filtrere al vegetation fra billederne og få meget præcise højdemodeller af landskabet. Scanningsresultaterne benyttes til at opbygge 3D-modeller af landskabet og dermed give det bedste grundlag for at vurdere, hvor det pågældende vandløb har det største energipotentiale, og hvordan det samlede anlæg designes bedst muligt.