Project Description

Industribrandrådgivning

Driftsikkerhed og værdisikring er som regel væsentlige parametre for industrivirksomheder. Derfor tilbyder MOE brandrådgivning for industrien, hvor rådgivning omkring forebyggelse af brand og eksplosion er i fokus.

Vi både udvikler og sikrer brandtekniske løsninger for industrien

MOE | Brand tilbyder rådgivning til industrien, i forbindelse med planlægning, projektering, myndighedsgodkendelser og driftsmæssige forhold, herunder virksomheder med procesanlæg og store brandfarlige oplag. Dette med henblik på, i samarbejde med kunden, at sikre gode løsninger hvor risikominimering, skadeforebyggelse og værdisikring er i fokus. MOE | Brand har myndigheds- og operativ erfaring samt erfaring fra mange projekter, hvilket betyder, at MOE | Brand har en væsentlig erfaring i udvikling af brugbare brandtekniske løsninger i samarbejde med kunden. Flere af vores rådgivere har endvidere et indgående kendskab til de tekniske forskrifter (Beredskabsloven), og har derfor den nødvendige indsigt i forhold til at tilgå regelsættet ud fra en funktionsbaseret tilgang.

Vi arbejder for nationale og internationale virksomheder med anlæg og oplag i bygninger og/eller i det fri.

Deriblandt:

 • Farlige stoffer
 • Brændbare og brandfarlige væsker
 • Gasser
 • Plast
 • Korn- og foderstoffer
 • Fødevarer
 • Gødningsstoffer
 • Biomasse
 • Træ
 • Laboratorier
 • Godsterminaler
 • Lagerhoteller
 • Biogasanlæg
 • Havneterminaler

MOE | Brand har derfor en unik sammensætning af kompetencer, der gør, at vi kan varetage alt fra skitseprojekter, til myndighedsprojekter, risikominimering og projektering af brandtekniske anlæg.

Vores brandrådgivning for industrien omfatter bl.a.:

 • Rådgivning i forbindelse med myndighedsgodkendelser
 • Udarbejdelse af brandstrategi efter bygningsreglementet og tekniske forskrifter
 • Rådgivning om brandforhold på risikovirksomheder (Seveso)
 • Udarbejdelse af ATEX vurderinger
 • Udarbejdelse af ATEX-APV
 • Vurdering af en virksomheds risikoprofil og rådgivning ifm. justering af denne i f.eks. forsikringsøjemed
 • Bistand med rådgivning ”når skaden er sket”
 • Beredskabsplaner
 • Risikovurderinger
 • Brandteknisk dimensionering
 • Brandplaner og belægningsplaner
 • Indsatsforhold
 • Due diligence

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

MOE | Brand udvikler brugbare brandtekniske løsninger i samarbejde med kunden