Project Description

Jernbaner & Letbaner

Den kollektive trafik verden over er afhængig af, at jernbaner, letbaner og metroer fungerer. Når der skal bygges nye banestrækninger eller ombygges på eksisterende, rådgiver vi i alle faser af projektet.

Når trafikken skal køre på skinner

Jernbaner, letbaner og metroer berører mange mennesker, der er afhængige af den kollektive trafik. Det kan give store udfordringer, hvis det ikke fungerer optimalt eller er tidssvarende for borgerne. MOE | Bane rådgiver og projekterer ved ombygning og nyanlæg af stations- og banebyggeri. Desuden kan vi varetage myndighedskoordinering og udarbejdelse af udbudsmateriale – lige fra idé til udbud.

Vi projekterer og rådgiver om anlægsarbejder ift. el-systemer og trafikinformationssystemer. Vi sikrer ,at teknikken og adgangsmulighederne på stationer er tidssvarende og funktionelle. Desuden har vi fokus på tilgængelighed på perroner, herunder handikapadgang. Eksempelvis har vi kompetencer inden for broer og tunneller, der netop sikrer adgangsmulighederne til stationer.

Vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i et bredt kompetencefelt i MOE. Vi kan derfor rådgive om alt fra de forudgående geotekniske undersøgelser, det tekniske design af stationer, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn og jernbanesikkerhed iht. CSM-RA.

Tværfaglig tilgang

MOE | Bane arbejder tværfagligt med anlæg, miljø, arbejdsmiljø, byggeri og akustik og støj på projekterne, så vi kan sikre helhedsløsninger.

Som bygherrerådgivere hjælper vi vores kunder med at finde frem til de rigtige løsninger. Vi arbejder i disse tilfælde tæt sammen med kunden som ressourcepersoner. Eksempelvis som byggeleder og projekteringsleder ude på kundens adresse.

Som projekterende ingeniører arbejder vi altid efter gældende normer, regler og standarder for bane, eksempelvis den internationale norm TSI-PRM. Vi projekterer altid i 3D, hvis projektet gør det muligt.

Kunder og samarbejdspartnere

Vores kunder er typisk offentlige i form af kommuner, statslige virksomheder og infrastrukturforvaltere som Banedanmark. Men vi arbejder også for private entreprenører, andre rådgivere og udenlandske rådgivere, der forsøger at komme ind på det danske marked.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Arealerhvervelser
 • Vurdering af virkning på miljø (VVM)
 • Jordhåndtering og jordlogistik
 • Udførselsstrategi
 • Projektledelse
 • Afvanding
 • Geotekniske undersøgelser
 • Bygherrerådgivning
 • Informationssystemer
 • Trafikplanlægning
 • Teknisk design
 • Myndighedskontakt
 • Strømforsyning
 • Sikkerhed
 • Fagtilsyn

Kontakt os,
hvis du vil vide mere