Project Description

Klimatilpasning og boldbaner i ét

Frederiksberg er en af Nordeuropas tættest bebyggede kommuner, og multifunktionelle løsninger er derfor i høj kurs.

Når pladsen er trang, skal der tænkes kreativt. På Frederiksberg, er MOE med til at give et idrætsanlæg en vigtig dobbeltfunktionalitet.

Seks naturgræsbaner skal erstattes med seks kunstgræsbaner, der samtidig fungerer som forsinkelsesbassiner. Som de fleste ved, er de ekstreme skybrud tiltaget i styrke, og der er derfor brug for effektive klimatilpasningstiltag.

Denne løsning gør det muligt at tilbageholde op mod 24.000 mregnvand, der opbevares både over og under banerne, inden det ledes videre til kloaksystemet.

24.000 m3

regnvand opbevares både over og under banerne, inden det ledes vide under banerne, inden det ledes videre til kloaksystemet.

Fotos Rune Johansen