Project Description

Klimatilpasning & LAR

De senere års voldsomme regnskyl viser, at klimasikring skal tages alvorligt. Hos MOE ser vi regnvandet som en ressource, der kan omdirigeres og benyttes i toiletter, fællesvaskerier og til forskønnelse af bydele.

Lokal Anvendelse af Regnvand

Selvom det i gennemsnit ikke regner mere end det gjorde tidligere, så regner det kraftigere. Der går længere tid mellem vi får regn, og nedbøren falder i stedet i koncentrerede mængder. Traditionelt set er de danske afløbssystemer langtfra gearet til at håndtere så voldsomme vandmasser. Der er derfor behov for nye løsninger, der kan værne mennesker, bygninger og natur mod skadevirkningerne af de voldsomme regnskyl.

Forkortelsen LAR står oprindeligt for Lokal Afledning af Regnvand, hvor hensigten er at lede vandet uden om kloaksystemet. Men hos MOE står A’et i lige så høj grad for Anvendelse. For selvom regnvand ikke har drikkevandskvalitet, kan det sagtens bruges til formål, der tærer på vandressourcerne. Vi er f.eks. ofte med til at forsyne toiletter og fællesvaskerier med regnvand.

Regnvand kan ligeledes bruges til at dyrke et æstetisk udtryk, hvor naturen trækkes ind i byen. Under kontrollerede forhold kan man også lege med regnvand.

Simulering af oversvømmelser og samarbejde med arkitekter

Vi bruger Mike Urban til at analysere funktionaliteten af eksisterende afløbssystemer. Herved kan vi identificere problemområder og afprøve effekten af løsninger til at optimere afløbssystemet og beregne klimascenarier.

Dette kombineres som oftest med en terrænmodel i MIKE Flood, der kan vurdere omfanget og karakteren af oversvømmelser i tilfælde af overbelastning af afløbssystemet. Vi har ligeledes kompetencer inden for Civil 3D som med fordel kan benyttes til at modellere selve det terræn, der er tale om.

Ofte udarbejder vi løsninger i samarbejde med arkitekter og landskabsarkitekter.

Kunder

Vores kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Vores rådgivning omfatter bl.a.

 • Screening af matriklen
 • Kortlægning af risici ved f.eks. skybrud
 • Udarbejdelse af hjælpe- og nødplaner i tilfælde af skader
 • Mike Flood beregninger
 • Infiltrationstest
 • Grundvandsspejlinger
 • Myndighedsansøgning og – håndtering
 • Rekreativ anvendelse af regnvand
 • Lokal anvendelse af regnvand
 • Sekundavand
 • Faskiner

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Idrætsanlæg på Frederiksberg

Klimatilpasning og boldbaner i ét

Multifunktionelle løsninger er værdifulde på Frederiksberg, som er en af Nordeuropas tættest bebyggede kommuner.

Bygherre  Frederiksberg Kommune
Arkitekt  Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
Ydelser Klimatilpasning