Project Description

Klimatilpasning

De massive regnskyl som de seneste år har tiltaget i styrke er en markant samfundsudfordring, der skal løses. Men regnvandet er heldigvis også en ressource, hvis man formår at udnytte de mange potentialer. MOE står bag en lang række projekter, hvor regnvand enten er blevet benyttet æstetisk eller genanvendt i fællesvaskerier og toiletter.

Nyt Hospital Nordsjælland

I mange tilfælde klimasikrer man kun til en 10-års hændelse. Men et sygehus som Nyt Hospital Nordsjælland er en infrastrukturfunktion, der skal kunne virke selv i kriser. Hovedadgangsvejen er derfor sikret til 100-års hændelser, mens øvrige arealer er sikret til 20 års hændelser.

Alt regnvand på den 30 ha store grund skal håndteres på terræn. En af løsningerne er at grave grøfter, hvor vandet benyttes rekreativt og bliver et livsgivende og helende tema. Vandet føres fra taget ned i grøfterne og løber over i nyetablerede søer og åer. Herfra ledes vandet videre til de to nærliggende recipienter.

Bygherre  Region hovedstaden
Arkitekt  Herzog & de Meuron, Vilhelm Lauritzen
Ydelser  Regn- og spildevandshåndtering inklusiv dispositionsforslag, projektforlag, hovedprojekt, udbudsmateriale, tilsyn og myndighedshåndtering, §3 dispensationsansøgning og input til kommunalplanstillæg og lokalplan.
Frederiksberg

Kunstgræsbaner med dobbeltfunktion

Frederiksberg er en af Nordeuropas tættest bebyggede kommuner, og multifunktionel anvendelse af arealerne er hermed i høj kurs.

Derfor skal seks naturgræsbaner erstattes med seks kunstgræsbaner, der samtidig fungerer som forsinkelsesbassiner. Denne løsning gør det muligt at tilbageholde op mod 24.000 m3  regnvand, der opbevares både over og under banerne, inden det ledes videre til kloaksystemet.

Bygherre Frederiksberg Kommune
Arkitekt Niels Lützen Landskabsarkitekter
Ydelser  Rådgivning

Mjølnerparken

Skybrudssikring og genanvendelse af regnvand er blandt de centrale aspekter i helhedsplanen for Mjølnerparken, da beboerne har haft en del problemer med oversvømmelser ved de seneste års massive regnskyl. Ambitionen er ligeledes, at regnvandshåndtering skal være med til at introducere grønne elementer i det visuelle udtryk, som skal puste nyt liv i bebyggelsen.

På tagene i bebyggelsen udføres fælles tagterrasser med mulighed for urban gardening. Vand fra disse tagarealer føres via nedløbsrør til vandopsamlingstanke, hvorfra vandet kan benyttes i fællesvaskerier og til vanding af planter i bebyggelsen. I tilfælde af større vandmængder end der kan være i tankene, føres regnvandet videre til andre LAR løsninger i gårdrummene.

Mjølnerparken og Hothers plads ligger lavt i forhold til de nærliggende områder. For at imødekomme Københavns Kommunes klimasikringstiltag, er der i helhedsplanen også taget højde for, at området skal hjælpe til at håndtere de store regnvandsmængder.

Bygherre  Lejerbo
Arkitekt  Karl Henning Sørensen arkitekter
Ydelser  MOE leverer al ingeniørrådgivning på realiseringen af helhedsplanen og hermed også afløbsteknik og klimasikring.