Project Description

Kollektiv trafik

Vores rådgivning omfatter blandt andet busprioritering, terminaler, forpladser, superstoppesteder etc. Vi arbejder fra idéudvikling, gennem analyser til skitse- og detailprojektering samt efterfølgende byggeledelse og tilsyn.

Offentlig transport nu og i fremtiden

En af vores særlige kompetencer ligger i koblingen mellem kollektiv trafik og den øvrige trafik. Vi arbejder for at skabe et bedre samspil mellem den kollektive trafik og de øvrige transportformer. Det gælder eksempelvis samspillet mellem cykel og kollektiv trafik, som er en af de vigtigste former for kombinationsrejser.

Vi har herudover stor erfaring med at analysere på parametre omkring service og efterspørgsel, fx tidsforbrug og antal skift ved rejser til centrale rejsemål. Vi kan yderligere rådgive omkring særkørsel, dvs. transport for folk med særlige behov.

Gennem vores mange analyser, har vi bl.a. undersøgt følgende spørgsmål

  • Hvordan får vi rejsetiden ned for busserne uden at det går ud over den øvrige trafik?
  • Hvordan udformes trafikarealerne så de understøtter kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik?
  • Hvilken effekt har initiativer rent faktisk haft (før- / efteranalyser)?
  • Hvordan sikrer vi at signalregulerede kryds optimeres til busserne?
  • Hvordan udformes stoppesteder, bussluser, busbaner, terminaler mv.?
  • Hvem sidder i busserne?
  • Hvad er behovet for særkørsel i den enkelte kommune, og hvordan kan den optimeres?

Kontakt os,
hvis du vil vide mere