Project Description

Konstruktioner

MOE har stor ekspertise i alle former for konstruktioner. Vi har været med til at opføre alt fra spektakulære byggerier som Den Blå Planet og Amager Bakke til boliger, hospitaler og firmadomiciler

Vi gør det virkeligt

I vores arbejde lægger vi de teoretiske grundsten til bygbare projekter og fører bygherrens idéer ud i livet. Altid med tids- og økonomiaspektet for øje. Vi skaber overensstemmelse mellem form og funktion, arki­tektur og ingeniørkunst i et samarbejde på tværs af traditio­nelle fagskel.

Vi har dygtige og erfarne konstruktionsfolk på alle vores kontorer og op til flere anerkendte statikere.

Innovativ sparringspartner

Vores store indsigt i bygningsfysik og byggematerialer er fundamentet bag et hvert konstruktionsprojekt i MOE. Samtidig holder vi løbende et konstant fokus på projekters bygbarhed – både i forhold til konstruktioner og til omkostninger.

Når vi inddrages som en aktiv sparringspartner helt fra den indledende designfase, kan vi foreslå alternative løsninger baseret på vores tekniske indsigt. Her er viden om funktion og forståelse af arkitektur væsentlige parametre.

VDC og BIM er kommet til at spille en markant større og vigtig rolle inden for konstruktionsfaget. MOE tager aktivt del i udviklingen, da vi tydeligt kan se gevinsten ved at benytte de digitale værktøjer. Vi nøjes ikke med at følge trop. Vi er i høj grad med til at sætte nye standarder, hvilket kan illustreres ved, at vi i 2015 vandt en Tekla Global BIM Award for Amager Bakke.

Kunder

Vores kunder omfatter både private og offentlige instanser.

  • Murværk
  • Stålkonstruktioner
  • Statiske beregninger
  • Byggesagsbehandling
  • Glas, plast og kompositmaterialer
  • Fundering
  • In-situ beton
  • Alle former for trækonstruktioner med speciale i massivtrækonstruktioner
  • Fugttekniske beregninger
  • Fugtstyring i byggeprocessen

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Amager Bakke

Stålkonstruktioner

Stål er et formgivningsmæssigt taknemmeligt materiale, der gør det muligt at realisere dybt originale idéer. MOE vandt Den Europæiske Stålpris for Amager Bakke i 2017 og Den Danske Stålpris for Den Blå Planet i 2014.

Betonkonstruktioner

MOE har projekteret betonkonstruktioner til projekter i alle størrelser og former. Fra kraftværker og industribygninger til boliger og det in situ støbte pandaanlæg i Zoologisk Have.

Trækonstruktioner

Træ som byggemateriale vinder frem og kommer op i højden. Særligt de visuelle og bæredygtige egenskaber er i høj kurs. Vi har bl.a. stærke kompetencer inden for massivtræ som CLT, der muliggør lange, lette og robuste elementer.

Murværk

Murværk er en populær facadeløsning, og det arkitektoniske udtryk i moderne bygninger stiller særlige krav til materialets styrke. Men ofte adresserer man de statiske udfordringer alt for sent i processen. I MOE har vi ekspertisen til at vejlede om den rette anvendelse af materialet.

Dynamik

MOE  kan udarbejde dynamiske analyser af bygnings- og anlægskonstruktioner. Vi rådgiver om svingningsdæmpende tiltag ved broer og i bygningsdele som trapper og skorstene. Vi har ligeledes ekspertise i jordskælvssikring.