Project Description

Lejerrådgivning

Lige fra behovsanalysen og forhandlingsfasen til idriftsættelsen sikrer vi, at lejerens interesser imødekommes ved valg af nyt lejemål, ombygning eller renovering

MOEs lejerrådgivere er gode partnere ved forhandlingsbordet

MOEs lejerrådgivere kan bistå fra den tidlige behovsanalyse og budgettering til indflytning og effektiv drift. Med omfattende teknisk erfaring og juridisk indsigt er vi en god partner at have med ved forhandlingsbordet. Vi er eksperter i effektive brugerprocesser, der munder ud i klare byggetekniske beskrivelser. Vi styrer leverancer som IT-udstyr, fører tilsyn og sikrer, at lejer kan flytte ind i velfungerende lokaler fra dag 1.

Vores lejerrådgivere har bred teknisk erfaring med byggeri og med effektiv projektkommunikation. Vores tekniske viden parret med vores fokus på en god og klar proces for alle interessenter er med til at skabe effektive beslutningsprocesser og styre projektet i mål.

Fleksibel rådgivning

Lejers behov og prioriteringer står i centrum for vores rådgivning. Under et typisk rådgivningsforløb vil behov og prioriteringer udvikle og forandre sig. Det kræver en lydhør rådgiver, der sikrer at beslutningsprocesser lettes og at ændringer videreformidles effektivt. På baggrund af lejers behov styrer vi projektet med særligt fokus på økonomi og driftsoptimering.

Vi har fokus på god kommunikation og klare processer så alle interessenter – herunder slutbrugerne – er velinformerede og trygge gennem hele processen fra behovsafdækning til indflytning og drift.

Vores kunder

Vores kunder er ofte virksomheder, der ønsker at renovere/ombygge eller flytte. Vi er specialister i kontordomiciler, shoppingcentre eller butikskæder, i produktionsvirksomheder og rådgivning for offentlige kunder i administrationsbygninger.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Lejekontrakt
 • Behovsanalyse
 • Brugerinddragelse
 • Teknisk beskrivelse
 • Økonomistyring
 • Bygningsanalyse
 • Interessentledelse og -kommunikation
 • Midlertidige foranstaltninger i overgangsfaser
 • Koordinering af lejerleverancer/flytteproces
 • Afklaringsmøder og lejertilsyn
 • Overdragelses forretning
 • Idriftsætning

Kontakt os,
hvis du vil vide mere