Project Description

Maskin & Proces

Maskin & Proces håndterer alle typer af maskinanlæg, kedler, processer, rør og tanke. Vi er med til at modne de allerførste ideer, vi håndterer indkøb og sikrer, at anlægget kommer til at køre til tiden og inden for budgettet.

Vi understøtter grøn omstilling og ren teknologi

Vi har en solid viden og erfaring med maskin- & procesanlæg på kraftværker, hos forsyningsselskaber og i industrivirksomheder.

Vi hjælper med den grønne omstilling, herunder biomasse- og gasanlæg til kedler og anlæg til røggasrensning og røggaskondensering.

I produktionsvirksomheder kan vi hjælpe med at implementere renere teknologi og Industri 4.0 teknologi og håndtere udbud, kontrakter og opfølgning på maskinanlæg og montageopgaver.

Vi kan udføre detailprojektering af rør og tankanlæg til olie, gas, vand, damp m.m. og udføre 3D tegninger til ethvert projekt.

Vi følger opgaven til dørs og sørger for risikovurdering, CE mærkning og dokumentation er fyldestgørende og målrettet kundens specifikke behov.

Vi arbejder ud fra kundens behov

Vi kan tage ansvaret for hele maskinprojektet, og levere projektledelse og kompetent bemanding til alle discipliner.

Undervejs har vi altid tæt kommunikation med kunden og tilpasser løsningen til kundens behov.

Vi kan levere bemanding direkte ind i kundens organisation og bidrage med fleksibilitet og erfaring, for en kortere eller længere periode.

Vi har en række specialister, som hele tiden sørger for at være opdaterede inden for deres fagområde, og de kan effektivt bidrage med målrettet viden om nyeste teknologier, de bedste leverandører og den seneste lovgivning.

Vores kunder

Vi udfører bygherrerådgivning for kraftværker, forsyningsselskaber og industrivirksomheder.

Vi leverer også projektering og engineering som underleverandører til entreprenører på totalentrepriseopgaver.

Vores ydelser omfatter:

 • Projektledelse
 • Analyse af tekniske behov
 • Myndighedsbehandling
 • Udbud, indkøb og kontrahering
 • Tilsyn og idriftsættelse
 • Maskinanlæg (pumper, motorer, blæsere, mv.)
 • Procesanlæg (kedler, røggasrens, produktionslinjer, mv.)
 • Rør og tankanlæg
 • Biomasse og affaldstransport, lagring og -håndtering
 • 3D layout tegninger
 • Risikovurdering og CE mærkning
 • Robotintegrator opgaver

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Varmepumpe i Brande

Brandes nye varmepumpeanlæg gør det muligt at udnytte vedvarende energikilder som jordvarme, udeluft, grundvand og spildevand. MOE har stået for detailprojektering af anlægget.