Project Description

Miljø & Natur

I Danmark beskytter vi vores miljø og forvalter vores ressourcer på en fremtidssikret måde. Dette understøtter MOE Miljø & Natur, når vi rådgiver offentlige myndigheder og private bygherrer inden for miljø, natur og klima.

Vi tilbyder helhedsorienteret miljørådgivning

MOE Miljø er bemandet med en række kompetente specialister inden for geologi, biologi, kemi og miljøteknik. Derfor er vi altid på forkant med udviklingen og kan give en rådgivning, der holder mange år ud i fremtiden. MOE Miljø yder miljørådgivning, der sikrer bæredygtige løsninger inden for nøglekompetencerne.

I 2016 blev miljørådgiveren Seacon en del af MOE, hvilket har styrket vores kompetencer inden for natur, havmiljø og kyststrækninger. Seacon har bl.a. været miljørådgiver ved store marine infrastrukturprojekter som Øresundsbroen og Femern Bælt, men ligeledes en lang række projekter længere inde på land.

MOEs miljøafdeling varetager en masse spændende opgaver og projekter inden for

 • Jordforureningsområdet
 • Industrimiljø
 • Bygningscreening
 • Naturområdet

Vi kan vores A-B-C

A: Projektopstart
Vi har styr på projektopstarten og hjælper dig gennem al miljølovgivningen i alle projektets faser, fra planlægning til etablering, og vi ved, hvem vi skal kontakte hos myndighederne.

Vores rådgivning sætter fokus på:

 • Klarlæggelse af dine planer for ejendommen/projektet
 • Status for ejendommen/projektet i forhold til forurening, miljø-, plan- og naturforhold
 • Myndighedernes krav for gennemførelse af projektet og udarbejdelse af miljøstrategi
 • Forslag til afværgeforanstaltninger
 • Tidsplan og pristilbud udarbejdes

B: Gennemførelse af projekt
Vi hjælper med at lave en myndighedsplan, at udarbejde ansøgningerne og sikre, at tilladelserne kommer i hus til tiden. Dialog med myndighederne under processen er meget vigtig. Det giver både en tidsmæssig og økonomisk besparelse. Vi sørger altid for en grundig vurdering med henblik på helheden.

Vi har den nødvendige viden og erfaring, og vores kompetencer spænder bredt inden for alle miljøforhold. Når tilladelserne er givet, er vi klar til hjælp med opfyldelse af vilkår, evt. fagtilsyn, miljøovervågning og efterfølgende afrapportering.

C: Afslutning af projekt
Vi får rundet projektet af så undersøgelsens konklusioner står klart for både kunde og myndighed.

Vi er behjælpelige med forhandling med myndighed i forhold til de videre tiltag.

Miljøtilsyn og eventuel efterfølgende myndighedskontakt udføres, for at sikre, at lovgivningen er fulgt.

Vores kunder i Miljø & Natur

Vores kunder spænder bredt, fra offentlige myndigheder til private bygherrer og entreprenører.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Jord- og grundvandsforurening
 • Indeklima
 • Projektudvikling på forurenede grunde
 • EDD (Environmetal due diligence)
 • Miljøvurderinger ved køb og salg
 • Klimapåvirkning og klimatilpasning
 • Risikostoffer i bygninger
 • Risikovurdering
 • Industrimiljø
 • VVM-redegørelser
 • Affaldshåndtering
 • Miljørigtig projektering

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fælledby

Hensynet til naturen og dens udfoldelsesmuligheder er tænkt ind fra starten i de nye planer for Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

Amager Fælled

Sagen om bebyggelse af Amager Fælled har haft stor offentlig opmærksomhed – derfor var det afgørende med et solidt beslutningsgrundlag. MOE har foretaget jord- og grundvandsanalyser og en omfattende naturkortlægning af området.