Project Description

Miljø

Håndtering af forurenet jord og grundvand er et vigtigt indsatsområde ved mange nye byggeprojekter, mens det på renoveringsområdet er miljøfarlige stoffer som PCB og asbest. Hos MOE håndterer vi alle de miljømæssige aspekter ved bygge og anlægsprojekter. Vi udarbejder ligeledes VVM- redegørelser og rådgiver om naturbeskyttelse både til lands og til vands.

Fælledby

Hensynet til naturen og dens udfoldelsesmuligheder er tænkt ind fra starten i de nye planer for Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

Amager Fælled

MOE har været med til at give politikerne et solidt beslutningsgrundlag i den omstridte sag om bebyggelse af Amager Fælled gennem jord- og grundvandsanalyser og en omfattende naturkortlægning af området.

Kaktustårnene

De to tårne er en del af byudviklingen på kalvebod brygge danner rammen om ca. 500 ungdomsboliger. Som noget specielt har miljørådgivningen også omfattet placering af affaldsløsninger på den tæt befolkede og befærdede grund.

Bygherre   Höpfner
Arkitekt   Bjarke Ingels Group
Ydelser  Jord- og grundvandshåndtering, grundvandssænkning, paragraf 8-ansøgning og affaldshåndtering
MOE har herudover de resterende ingeniørfag på projektet

Nyt Hospital Nordsjælland

Sygehuset ligger ud til den nordsjællandske natur. Vi har i den forbindelse været med til at stå for naturbeskyttelse, hvilket bl.a. indebærer et paddehegn, så frøer med mere ikke kan komme ind på byggepladsen og komme til skade.

Bygherre  Region hovedstaden
Arkitekt  Herzog & de Meuron, Vilhelm Lauritzen
Ydelser  Naturbeskyttelse, klimatilpasning, bæredygtighed, brandrådgivning og anlæg.

Tuborg Syd

Tuborg syd bliver blandt Danmarks mest eftertragtede boliger, hvor havudsigt og natur er i højsædet. Der bygges i alt 55.000 m² etageareal fordelt på otte byggefelter.

Bygherre  Agenda Property
Arkitekt  Lundgaard & Tranberg
Ydelser  Miljørådgivningen omfatter: Jord- og grundvandshåndtering, grundvandssænkning, paragraf 8-ansøgning, poreluftaundersøgelser og afgrænsende forureningsundersøgelser.
MOE har herudover de resterende ingeniørfag på projektet

Femern Bælt

Siden 2006 har MOE været tilknyttet Femern A/S som intern miljørådgiver for den faste forbindelse over Femern Bælt. Vi har været involveret i alle væsentlige miljøopgaver i forbindelse med den igangværende projektering.

Havmiljø er selvsagt et issue og arbejdet indebar bl.a. planlægning og koordinering af VVM-undersøgelser indenfor vandkvalitet, plankton, bundvegetation, bund-fauna, fisk, marine pattedyr, vandfugle og fugletræk.

Bygherre  Femern A/S
Ydelser Bidrag til udarbejdelsen af ESPOO-rapport; VVM-undersøgelser; database- og webside-administration af EDIS, kvalitetssikring af miljøfaglige rapporter og publikationer på hjemmesiden for både danske, engelske og tyske dokumenter.

Fisketorvet Copenhagen Mall

Shopping centeret står over for er markant udvidelse, dere bl.a. vil indlemme den nye metrostation ved Havneholmen. Som følge af projektets størrelse og indhold, blev der i forbindelse med ny lokalplan udarbejdet en VVM-redegørelse, som MOE stod for. Arbejdet omfattede bl.a. dykkerundersøgelser i havnen.

Bygherre  Unibail Rodamco
Arkitekt  schmidt hammer lassen
Landskabarkitekt  SLA architects
Ydelser Udarbejdelse af VVM redegørelse. MOE har ligeledes ingeniørydelserne på udvidelsen.

Øresundsforbindelsen

MOE har siden 2001 været tilknyttet Øresundsbroen som miljøkoordinator og miljøkonsulent, og har i den forbindelse været involveret i al miljøarbejdet på forbindelsen.

Da Anders Lund Madsen i radioprogrammet Fedeabes Fyraften skulle bruge en ekspert i dyre- og plantelivet på den kunstige ø Peberholmen, ringede han der for til vores seniorprojektchef og biolog Hans Orht, som har haft en hel del med projektet at gøre.

Bygherre  Øresundsbron
Ydelser  Miljørådgivning og miljøkoordinering