Project Description

Når skolen smelter sammen med byen

Forvandlingen af Kildevældsskolen indebærer et nyt kulturcenter til glæde for lokalmiljøet på Østerbro.

I disse år investerer København massivt i at forbedre de fysiske rammer på byens skoler. MOE har været bygherrerådgiver på helhedsrenoveringer af Amager Fælled-, Grøndalsvænge- og Christianshavns skole. Ikke mindst Kildevældsskolen, der i samme instans bliver udbygget for at lægge rammer til Kulturcenter Kildevæld.

Den nye tilbygning harmonerer med ambitionerne i den nye folkeskolereform, hvor man sigter efter at skabe bedre synergi mellem skolen og lokalmiljøet.

Centeret er en del af hele områdeløftet i Skt Kjelds Kvarter, hvor Kildevældsskolen udgør et naturligt samlingspunkt. De nye rammer skal både benyttes i undervisningen og være et ressourcecenter for det lokale kulturliv uden for skoletiden.

Kulturcenteret kommer til at rumme et lille bibliotek, en mindre café, en bevægelsessal med omklædning, mødelokaler og værkstedsfunktioner, som lokale aktører selv skal være med til at udvikle.

Inddragelse af mange interessenter
De nye multifunktionelle rammer til Kildevældsskolen afspejler sig i projektets mange parter.

For mens Københavns Ejendomme P&B står for helhedsrenoveringen, hører kulturcenteret under Kultur- og Fritidsforvaltningen og er støttet af Lokale- og Anlægsfonden. Børne- og Ungdomsforvaltningen står for etablering af Fremtidens Fritidsordning og en Eat-bod med spisemuligheder til eleverne

Områdefornyelsen hører under Teknik- og Miljøforvaltningen, som hermed har ansvar for uderumsprojektet, hvor der bl.a. arbejdes med bynatur og klimatilpasning.

”Den løbende dialog med brugere og interessenter har været en central del af vores rolle som bygherrerådgiver i den indledende fase. Processen har været meget speciel og kompleks, fordi der er så mange parter involveret. Skolens ledelse og bestyrelse har også repræsenteret brugergruppen. Det har været ret spændende at være en del af en sådan proces, og især fordi jeg ser det som en kæmpe kvalitet, at man samtænker en omfattende renovering med et kvarterhusløft”.
Ida Greisen
Ida GreisenProjektchef
Bygherrerådgivning

Byggeledelse og arbejdsmiljø
Ida fortæller herudover, at MOEs bygherrerådgivere har kunnet trække på in-house specialister ved granskningen af projektet. Heriblandt byggeledere, arbejdsmiljøkoordinatorer og commissioning-rådgivere. Dette er især en fordel, nu hvor MOE ligeledes står for byggeledelse og arbejdsmiljø på projektet. Muligheden for den tidlige involvering af byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator har betydet, at man fra start af kunne gennemgå materialet og påvirke projektgrundlaget i en positiv retning.

Bekir Tas er arbejdsmiljøkoordinator på projektet og fortæller, at skolebyggeri kræver specielle forholdsregler, selvom sikkerhedsarbejdet i udgangspunktet er det samme som på andre byggepladser.

Der er en del logistikplanlægning omkring leverancer til byggepladsen. De må f.eks. ikke ligge i det tidsrum om morgenen, hvor børnene selv kommer i skole eller bliver afleveret af forældrene.

”Da vi har med børn at gøre, har vi en række særlige tiltag til afskærmning af de fysiske forhold. Det er også vigtigt at pointere, at
et vellykket arbejdsmiljø på skoleprojekter handler om samarbejde mellem byggeledelsen og skolens ledelse og brugere. Kommunikation udgør en central del, og det er vigtigt at tænke i enkle budskaber, når vi fortæller om processen. Vi skal samtidig have formidlet, at slutproduktet i sidste ende er super positivt og alt besværet værd”.
Bekir Tas
Bekir TasRådgiver
Arbejdsmiljø
Kildevældsskolen
Bygherre Byggeri København
Arkitekt Kant Arkitekter i samarbejde med Effekt Arkitekter
Landskabsarkitekt Thing & Brandt landskab