Project Description

Naturkortlægning i et politisk landskab

Amager Fælled var på flere måder en unik opgave, og vi måtte opfinde et helt nyt indeks til formålet.

Det er aldrig set før, at et naturområde bliver det største tema i en kommunal valgkamp. Men det var uden tvivl tilfældet med Amager Fælled. I den forbindelse fik MOE til opgave at give politikerne et solidt beslutningsgrundlag. For at kunne vurdere, hvor det ville være mest hensigtsmæssigt at bygge, skulle der både laves jord- og grundvandsanalyser og ikke mindst en omfattende naturkortlægning af den grønne oase.

Et helt nyt indeks
Det største stridspunkt i debatten om Amager Fælled er Strandengen, hvor man oprindeligt havde tænkt sig at bygge. Det er den eneste del af Amager Fælled, der er fuldstændig uberørt og kan spores helt tilbage til sten alderen.

Spørgsmålet blev således, hvilke dele af fælleden, der i stedet kunne egne sig til bebyggelse, da modstanden mod byggeri på Strandengen var så massiv.

Det var langt fra nogen nem opgave. Dele af fælleden er blevet benyttet til militærøvelser, mens andre har været decideret losseplads. Der skulle således laves omfattende forureningsundersøgelser og heriblandt på områder, der ikke er undersøgt før. Dertil en vurdering af, hvor dyrt og besværligt, det ville blive at håndtere.

Det andet aspekt var at give et billede af, hvilke områder, der er mest bevaringsværdige, fortæller miljøspecialist Hans Ohrt. Men hvordan i alverden vurderer man det?

“I den henseende kan naturen være ret utaknemmelig. De sjældne arter slår sig også ned, selvom der er forurenet jord. Det er jo netop dem, vi fokuserer på, så derfor skulle vi have kortlagt naturtyper og den generelle naturtilstand. Her spiller områdernes historik også ind, for der er uden tvivl forskel på, om et stykke natur har fået lov at udvikle sig over 80 år frem for 10 år. Med dette udgangspunkt fik vi udviklet et helt nyt naturværdi-indeks. Det skulle groft sagt benyttes til at give de forskellige områder en slags karakterer”.
Hans Ohrt
Hans OhrtSeniorprojektchef
Plan & Natur
Foto Lars Maltha Rasmussen

Et dream team af biologer
I perioden omkring kommunalvalget i 2017 var interessen for Strandengen og Amager Fælled markant. De sociale medier glødede ført an af tv-kokken Nikolaj Kirk og borgergruppen Amager Fælleds Venner. Modstanden på Københavns Rådhus var ligeledes stor, og debatten blev dækket i adskillige artikler og tv-indslag. Set i lyset af den intense mediebevågenhed, måtte der derfor ikke være den mindste anledning til kritik, fortæller Hans:

”Det var vigtigt at få set på de tidligere undersøgelser for at kunne vurdere præcis, hvilke artsgrupper, vi skulle koncentrere os om. Vi fandt frem til alle de gamle rapporter og deres ophavsmænd for at kunne involvere dem i processen. Både for at sikre en vis kontinuitet i arbejdet med fælleden og samtidig trække på den bedste erfaring. Vi fik dermed sat et hold af lokalkendte nichespecialister, der tog ud og lavede feltanalyser. Det vil sige botanikere og diverse eksperter inden for insekter, padder, fugle og andet dyreliv. Herudover inddrog vi de oplysninger om naturen og de sjældne arter, som Amager Fælleds Venner har indsamlet.”

Det omfattende analysearbejde mundede til sidst ud i en kortlægningsrapport med anbefalinger til mulige byggegrunde.

Bynatur – en ny ekspertise
I september 2018 fik Københavns kommunalpolitikere endelig indgået en aftale om at bygge på det såkaldte ”Campingareal” i den sydlige del af Amager Fælled. Det var helt i tråd med rapportens anbefalinger og derfor et tilfredsstillende resultat for specialisterne bag. Hans påpeger, at man på flere fronter kan tage ved lære af hele forløbet:

”Debatten om Amager Fælled viser med al tydelighed, at der er en stigende interesse for miljøet og muligheden for flere natur­oplevelser i bynære miljøer. Der findes endda evidens for, at grønne omgivelser ligefrem kan have en terapeutisk effekt. Her bør man overveje, at der ikke nødvendigvis er et modsætningsforhold mellem nybyggeri og naturværdier. Med den rette tilgang til planlægningen kan vi endda bidrage aktivt til at øge biodiversiteten. Det vi kalder ‘bynatur’, som er et af vores indsatsområder i MOE”, afslutter Hans.
Ridder-gøgeurt
Den vilde orkidé, Ridder-gøgeurt, havde ellers været forsvundet fra Danmark i 27 år. Men i 2016 blev den fundet på Amager Fælled.
Atlant-fjermøl
Atlant-fjermøl blev fundet som ny art for Danmark og er kun fundet på Amager Fælled.
Vandsalamanderlarve
Stor vandsalamanderlarve. Arten er fredet og strengt beskyttet i hele EU.
Den største danske bestand af sommerfuglen Det Hvide W findes på Amager Fælled. Sommerfuglen er rødlistet som en truet art.
Ridder-gøgeurt
Den vilde orkidé, Ridder-gøgeurt, havde ellers været forsvundet fra Danmark i 27 år. Men i 2016 blev den fundet på Amager Fælled.
Atlant-fjermøl
Atlant-fjermøl blev fundet som ny art for Danmark og er kun fundet på Amager Fælled.
Vandsalamanderlarve
Stor vandsalamanderlarve. Arten er fredet og strengt beskyttet i hele EU.
Den største danske bestand af sommerfuglen Det Hvide W findes på Amager Fælled. Sommerfuglen er rødlistet som en truet art.