Project Description

Pharma

Sterile miljøer til medicinalproduktion er et af vores specialer. Vi har stor ekspertise på laboratorie- og renrumsområdet og indgående kendskab til Good Manufacturing Practices verden over .

Novo Nordisk

Novo Nordisk

I kraft af vores ekspertise på renrumsområdet har vi fungeret som konsulent for Novo Nordisk i Hjørring, der er ansvarlig for den globale forsyning og kvaliteten af Novo Nordisks nåle, hvad enten de er produceret på fabrikken i Hjørring eller hos faste samarbejdspartnere.

På fabrikken i Hjørring foregår renrumsproduktion af støbte plastikkomponenter og montage af de færdige nåle, der steriliseres i autoklaver, efterfulgt af pakning og forsendelse.

Bygherre  Novo Nordisk
Ydelser Renrumsteknik, kvalificering, commissioning og udførelse af diverse tests.

Sygehusapotek Aalborg

Projektet omfatter ombygning af personsluser, hvor personalet ifører sig renrumsdragter, når de skal til og fra produktionsrum. Herudover skal data, der beviser, at man overholder GMP-kravene, registreres. Der er derfor installeret et overvågningssystem, som kan valideres efter GMP-reglerne.

Sygehusapoteket har ekstremt høje krav til sterilitet, da der her foregår præparation og produktion af sterile lægemidler i renrum som klasse B, C og D i henhold til EUs regler for GMP (Good Manufactoring Practice). Der  er ligeledes gennemført forundersøgelser af luftskiftet i cytostatika-zonen, hvor der produceres kemoterapi.

Bygherre  Region Nordjylland
Ydelser Renrumsteknik og alle ingeniørfag på ombygningen. MOE stod tilmed for alle ydelser indenfor kvalificering i GMP (current Good Manufactoring Practice) for overholdelse af EU krav samt ISO kravene for produktion af sterile lægemidler.
Glostrup Apotek

Glostrup Apotek

I forbindelse med produktion af medicinalvarer er der etableret renrum i klasse C . Selve produktionen foregår via isolatorteknik, hvor der vil være klasse A/B. Derudover etableres gennemrækningsautoklave og tørsterilisator. Der etableres  øvrige områder til produktion af hormoner og tabletter. Alle ventilationsanlæg udskiftes. Øvrige installationer ombygges, så de svarer til nutidige krav og er tilpasset den nye indretning. Der etableres FMS-system for overvågning af temperaturer og partikler. Hele produktionsområdet skal kvalificeres.

Bygherre  Glostrup apotek
Ydelser Alle ingeniørfag og renrumsteknik.
Pharma

Rendyrket ekspertise til medicinal industrien

Ved hjælp af et udpræget nichekendskab og vores erfaring med renrumsteknik er vi med til at skabe kliniske rammer til medicinalproduktion.

Bygherre  Glostrup apotek
Ydelser Alle ingeniørfag og renrumsteknik.