Project Description

Projekteringsledelse

Projekteringsledelse er for os en central ydelse med afgørende betydning for kvaliteten af det færdige byggeri. Vi leverer ansvarlig og kompetent projekteringsledelse både på egne projekter, men også som selvstændig ydelse.

Projekteringsledelse gennem hele byggeprocessen

Vores projekteringsledere guider og styrer bygherren sikkert gennem byggeprocessen. Vi koordinerer grænseflader mellem de projekterende parter, udarbejder organisationsplan og tidsplan for projekteringen, tilrettelægger beslutningsprocesser og medvirker til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og varetager myndighedskontakt for bygherre.

Vi er ikke bange for at udpege de mulige tekniske løsninger via vores kvalificerede tekniske bagland, gå forrest i at skabe holdånd og skabe det rette samarbejdsklima. Vores indgangsvinkel til projekteringsledelse er at maksimere bygherres værdi gennem kompetent procesledelse og sikker opbakning fra et bredt fagligt miljø.

Vi faciliterer samarbejde

Vi arbejder progressivt med at facilitere samarbejde, identificere ”kritiske aktiviteter”, sørge for rettidige beslutninger, løse eventuelle konflikter, samt at varetage og koordinere kontakten til myndighederne. Vi sørger for at forelægge beslutningsgrundlag for bygherre og formidle beslutninger til projektgruppen.

Projekteringsledelse i MOE understøttes af stærke kompetencer inden for procesledelse, kommunikation og kvalitetssikring, samt vores ingeniørfaglige områder. Således kan vi på bedste vis koordinere mellem byggeriets parter vedr. arkitektur, landskab, konstruktioner og installationer i byggeriet. Dette har vi gjort i mange byggeprojekter lige fra kraftværker til arkitekturmæssigt komplicerede byggerier og installationstunge projekter.

Vores kunder

Vores kunder er bredt sammensat inden for både det private og offentlige. Vi har været projekteringsleder på mange kommunale opgaver, samt på flere statslige byggerier. Inden for det private arbejder vi typisk som projekteringsleder for pensionsselskaber, udviklere, boligselskaber og arkitekter.

Vi rådgiver bl.a. om

  • Økonomistyring
  • Projekteringsmøder
  • Udbudshåndtering
  • Evaluering
  • Entrering
  • Kvalitetssikring
  • Myndighedskontakt
  • Organisationsplan
  • Tidsplan
  • IKT ledelse

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fisketorvet – Copenhagen Mall

MOE er projekteringsleder på udvidelsen af Fisketorvet. Et projekt der kræver skarp tværfaglig koordinering for at sikre hensynet til driften og et effektivt samspil mellem et bredt felt af aktører.

Bygherre  Unibail-Rodamco-Westfield
Arkitekt  Schmidt Hammer Lassen