Project Description

Rendyrket ekspertise til medicinal industrien

Pharmaceutiske produkter er den største danske eksportvare, og MOE bidrager til at skabe de kliniske renrum, hvor produktionen finder sted.

Renrumsteknik er ikke alene en yderst avanceret gren af installationsfagene. Det kræver ligeledes et indgående kendskab til diverse standarder og Good Manufacturing Practices verden over. Den indsigt har Henrik Dam, der er kompetencechef for Renrum hos MOE. Henrik arbejder med alt fra sygehusapoteker til operationsstuer og fungerer jævnligt som konsulent for Novo Nordisk.

”Det vi ofte hjælper kunderne med er kvalificering og validering af renrummene. Det gælder aktiviteter som risikovurderinger, kravspecifikationer og valideringsplaner. Hele dokumentationsdelen udgør en meget stor del af mit arbejde, og medicinalproduktion er af gode grunde underlagt strenge krav og procedurer på den front”.

Ensartethed og overvågning er nøglebegreber hos virksomhederne. MOE har i den forbindelse udviklet et godt produktkendskab til monitoreringssystemer, der måler og udarbejder logs af værdier som temperatur, luftskifte og relativ fugtighed. Her omfatter rådgivningen bl.a. udbud og implementering.

Design af renrum
MOE har opbygget pharmaekspertisen via mange års erfaring med design af renrum. For en VVS-ingeniør som Henrik handler det bl.a. om, hvordan man skaber et godt luftskifte og de rigtige trykforhold, så man får en hurtig oprensning af rummene. Miljøet skal indrettes så klinisk som muligt uden for mange vandrette flader, hvilket kan være en udfordring i et installationstungt byggeri med kompliceret teknisk udstyr. Man må samtidig have øje for brugernes adfærd, eftersom det udgør en stor faktor i forhold til sterilitet.

Commissioning
Tests og afprøvning af de tekniske anlæg er en efterspurgt kompetence, da driftssikkerhed er et yderst vigtigt omdrejningspunkt for medicinalvirksomheder. Her kommer stærke kompetencer inden for en disciplin som commissioning ind i billedet:

”Commissioning kan ses som en slags stresstest af systemet eller en professionel sandkasse, hvor vi prøver en masse forskellige scenarier af. Det kan være at simulere et el-nedbrud, hvor vi tænder og slukker for automatikken og tjekker, at alt fungerer, som det skal”.

Dokumentation er også her et stort tema, da det handler om at formulere de rigtige testkriterier jævnfør diverse standarder. Derfor fremhæver Henrik at løbende research på renrumsområdet generelt set er vigtig, så man er på forkant med udviklingen i den meget innovative branche.

”I MOE gør vi rigtig meget for at holde fingeren på pulsen i forhold til den teknologiske udvikling og hvilke regler og standarder, der er på vej. Jeg suger al den viden til mig, jeg kan, når jeg er ude hos virksomhederne. Herudover handler det om at holde sig godt orienteret i faglitteraturen og søge sparring i faglige netværk”.
Henrik Dam
Henrik DamKompetencechef
Renrum & VVS