Project Description

Skræddersyet medicin til den enkelte patient

Vi er med til skabe nye produktionsfaciliteter til Glostrup Apotek, der fremstiller magistral medicin, som tilpasses individuelle behov.

Der er kun to apoteker i Danmark, der stadig har egen medicinalproduktion. Et af dem er Glostrup Apotek, der primært producerer magistral medicin. Det vil sige lægemidler, der er specialdesignede til den enkelte eller ganske få patienter. I den forbindelse var apoteket ligeledes den første danske producent af cannabis-piller.

Apoteket er i gang med at udvide produktionen, og her hjælper MOE med at skabe nye faciliteter, der indrettes i en eksisterende bygning. Opgaven omfatter ikke mindst design og projektering af nye renrum.

Det mest komplicerede rum er en ny enhed til sterilproduktion. Her skal partikeltallet helt i bund, og der er mennesker gerne den største forureningskilde. Man skal derfor igennem to sluser og to omklædninger, før man kommer ind til de reneste rum.

Sterilproduktionen
De specialdesignede ventilationsanlæg sikrer et yderst sterilt miljø. Det kræver, at der skabes overtryk i forskellige trykgradienter, så der ikke kommer forurening ind. Renrum er ligeledes karakteriseret ved, at udsugningen sidder langs gulvpanelerne, så alt trækkes med ud.

Selv de mindste påvirkninger kan have indflydelse på trykforholdene, og derfor er facadedesignet særligt sårbart over for vind og vejr. Facaden har derfor et integreret hulrum, der er ventileret, så man kan styre trykket og neutralisere vindens påvirkning.

Alle remedier, der kommer ind, skal steriliseres i en såkaldt autoklave, der bedst beskrives som en slags højeffektiv vaskemaskine, der kører på 121 grader i 20 minutter, hvilket slår enhver organisme ihjel.

Eliminering af krydskontaminering
Der bygges flere produktionsenheder i de nye faciliteter, og her bliver krydskontamineringsrisiko et centralt indsatsområde. Det kræver et nøje planlagt layout, der styrer person- og vareflow, mens effektive ventilationssystemer sikrer korrekte indbyrdes trykforhold mellem de forskellige produktionsområder, så der ikke sker utilsigtede udslip eller indtrængen af partikler og andre forureninger.

Sidst, men ikke mindst, kan det næppe overraske, at alle rum er designet og indrettet, så de fremstår yderst rengøringsvenlige.