Project Description

Strategisk og økonomisk fjernvarmeplanlægning

Vi giver kunderne et solidt beslutningsgrundlag

På fjernvarmeområdet hjælper MOE kunderne med at vurdere, hvilke nye idéer, der kan føres ud i livet. For at skabe det rigtige beslutningsgrundlag, foretager man en grundig analyse af, hvilke besparelser der er at hente, set i forhold til varmeværkets eksisterende økonomi og produktionsapparat.

Herudover er der en del kompliceret lovgivning, der sætter rammen for etableringen af nye anlæg. I den forbindelse hjælper vi med at navigere i det komplekse energipolitiske landskab for at sikre nogle gode projekter, som både passer ind i den nuværende og den fremtidige fjernvarmeforsyning.

Overskudsvarme fra industrien
Et af de projekter, vi været med til at sætte i gang, er hos Aalborg Varme, hvor man vil udnytte overskudsvarmen fra en række industrivirksomheder. I kombination med de indledende analyser og vurderinger af projektet har vi gjort brug af vores særlige ekspertise inden for EnergyPRO. Ved hjælp af programmet har MOE været med til at udvikle modeller til simulering af Aalborg Varmes energisystem.

For nyligt vandt MOE herudover 2 ud af 9 rammeaftaler for Aalborg Varme og kom med på to andre. Så det hører også til blandt succeshistorier, der viser, at den strategiske satsning på fjernvarmeområdet i Jylland har båret frugt.