Project Description

Træbyggeri

Gennem de sidste 20 år har vi været med til at opføre 65.000 m2 massivtræsbyggeri. Det gør os til frontløbere på området, og vi ser det som en vigtig medspiller i den grønne omstilling, da brugen af træ kan reducere byggeriers CO2-aftryk betragteligt.

Tværfaglige Træspecialister

For os er træbyggeri ikke nogen ny disciplin, men der er ingen tvivl om at det for alvor er ved at vinde indpas på det danske marked med bæredygtighed som den vigtigste årsag. Træ er samtidig et materiale, der giver mulighed for interessant arkitektur og en hurtigere opførelsestid. Særligt ved brug af massivtræ, der muliggør de lange, lette og robuste elementer. Heriblandt CLT (Cross Laminated Timber)

Det er vigtigt at kunne løse de typiske udfordringer ved træbyggeri såsom akustik, brandsikkerhed, fugt i byggeperioden. Her har vi heldigvis et stærkt team af specialister, der er med til at løfte opgaven sammen med vores konstruktionsingeniører.

Vi har endda opbygget vores eget Videnscenter for Træbyggeri, hvor vi samarbejder med leverandørforeningen ”Træ i byggeriet”.

Om Massivtræ

Anvendelsen af massivtræ som bærende konstruktionsmateriale vinder udbredelse. Massivtræ betegner produkter, hvor træet enten limes, sømmes eller samles med dyvler. Konstruktionselementerne opnår større styrke og stivhed end almindeligt konstruktionstræ, da man bl.a. udnytter fiberretningen i træet og undgår en mindsket svaghed ved knaster og fejl. Herved får man nemmere de lange og lette elementer med stor bæreevne, der muliggør spektakulær arkitektur.

Flere undersøgelser viser, at træs visuelle karakter også kan have en positiv indvirkning på psyken. Der er derfor flere årsager til, at mange arkitekter har fået øjnene op for træ. De lette materialer medvirker til en hurtigere montage. Det kræver mindre kørsel til pladsen og færre løft. Herudover kan elementerne nemt og

Lavt CO2-aftryk

Ca. 40 % af verdens energi bruges på byggeri, og derfor er træs bæredygtige egenskaber en stor årsag til populariteten. Der anvendes mindre energi til fremstilling af træprodukter end andre byggematerialer, og træ lagrer ligeledes CO2. I et livscyklusperspektiv kan træ også nemt genbruges, mens der kan udvindes energi ved afbrænding af træet. Hvis man tager genanvendelsen af træ med, kan man endda argumentere for et negativt CO2 aftryk.

Vi har relevant erfaring og ekspertise inden for:

 • Alle typer massivtræ: CLT, Brettstapel, Limtræ, LVL mm.
 • Konstruktionstræ
 • Renovering af eksisterende træbyggeri – herunder tagkonstruktioner og bindingsværk
 • Forskellige byggesystemer
 • Fugtsikring i byggeperioden
 • Akustik & Støj
 • Brandsikring
 • Indeklima
 • Bæredygtighedscertificering (DGNB, BREEAM og LEED)
 • LCA-vurderinger (Life Cycle Analysis)
 • Cost management

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

40 etageboliger på Lisbjerg Bakke

Det almene boligprojekt blev i 2018 kåret til Årets Byggeri og er i det hele taget blevet et pragteksempel på et vellykket dansk træbyggeri, da det er lykkedes at løse de typiske udfordringer i forhold til akustik, brandsikkerhed, pris og fugt i byggeperioden. Bebyggelsen består af 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager.

Bygherre  AL2Bolig
Arkitekt  Tegnestuen Vandkunsten
Foto  Helene Høyer Mikkelsen
Ydelser Samtlige ingeniørydelser

Knudrisrækkerne

Fællesskab, bæredygtighed og upcycling er nøgleordene for et nyt træhusbyggeri med 89 spændende almene boliger i Knudrisgade i Aarhus.

Bygherre  Boligkontoret Århus
Arkitekt  Kant Arkitekter
Totalentreprenør  Q Construction
Ydelser Samtlige ingeniørdiscipliner

Skatehal i Jægersborg

Den 1.000 m² uopvarmede lethal er primært til for områdets skatere, men benyttes også til events og andre aktiviteter. Den bærende konstruktion består af limtræsrammer, taget er udført med CLT-elementer og facaden er primært af polycarbonatplader, som fremstilles af restplast.

Bygherre  Gentofte Kommune
Arkitekt  Tegnestuen Vandkunsten
Foto  Mads Frederik
Ydelser Ingeniørrådgivning

Moxy hotel

MOE var med til at styre byggeprocessen bag det nye hotel i København SV. Ud over en base og to stabiliserende kerner i beton, består hotellet af præfabrikerede træmoduler i CLT. Hvert modul rummer 2 værelser, og eftersom tre moduler kan monteres i løbet af en dag, er det gået stærkt med at opføre hotellet, der er på 9.700 kvadratmeter og har 226 værelser.

Bygherre Vastint Hospitality B.V.
Arkitekt  BWM Arkitechten og Anders Helweg Arkitekter
Ydelser Byggeledelse og arbejdsmiljø

Faaborg Havnefront

Langs med moleanlægget på Fåborg Havn ligger et 4.500 kvm bolig og erhverv opført som træhusbyggeri i 3 etager. Bygningerne, der blev taget i brug i 2006, er opført med en hovedkonstruktion i vægge og dæk af sømmede massivtræselementer.

Bygherre  Dansk Træemballage A/S
Arkitekt  Arkitema
Totalentreprenør  DTE Byg
Ydelser Projektering af konstruktioner i etape 1 og samtlige ingeniørydelser i etape 2

Karolinelund Børnehave

Børnehaven blev som den første institution i Danmark certificeret til DGNB Platin. Dette skyldes ikke mindst, at byggeriet er opført i certificeret træ.  Insititutionen er normeret til 90 børn og ligger i Aalborgs tidligere forlystelsespark Tivoli Karolinelund.

Bygherre  Aalborg Kommune
Arkitekt  Bjerg Arkitektur
Ydelser Samtlige ingeniørydelser og DGNB-Auditering