Project Description

Trafikmodellering

En af MOE | Tetraplans spidskompetencer er langsigtede prognoser. Analyserne benyttes oftest som grundlag for væsentlige beslutninger om fremtidens infrastruktur.

Trafikmodellering – infrastruktur i krystalkuglen

MOE Tetraplan har mange års erfaring med trafikmodellering og har taget del i udviklingen af TMM, der benyttes af kommunerne; OTM, der er tilpasset hovedstadsregionen og slutteligt landstrafikmodellen.

En model som OTM omfatter både bil-, cykel-, -gang og kollektiv trafik og ikke mindst fordelingen på de forskellige transportlmidler. Afdelingen har bl.a. benyttet modelberegninger til at vurdere forskellige scenarier for, hvilken højklasset kollektiv trafikal infrastruktur, der skal etableres i København set i lyset af byudviklingen frem mod 2050. Se mere om det under kollektiv trafik

Fælles for MOE Tetraplans analyser er, at trafikmodelberegningerne er i stand til at indfange de komplekse sammenhænge mellem infrastrukturudbygninger og forhold som erhvervs- og befolkningsudviklingen og økonomiske faktorer.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere