Project Description

Trafikplanlægning

Vores kompetencer inden for trafikplanlægning favner vidt og bredt. Vi optimerer små lyskryds til gavn for cyklisters fremkommelighed og trafiksikkerhed, og vi udarbejder langsigtede prognoser, der danner grundlag for politiske beslutninger om vores fælles infrastruktur.

Trafikken nu og i fremtiden

Vores trafikplanlægningsenhed går under navnet MOE Tetraplan. Det skyldes, at high-end trafikrådgiveren med det stærke brand, Tetraplan, i 2015 blev en del af MOE koncernen. Tetraplan har skabt sit navn ved at levere analyser på et overordnet strategisk niveau og har eksempelvis lavet 50-års prognoser for trafikken i hele Europa, som benyttes af den europæiske kommission til at lave strategimål for CO2-udslip.

Derfor øjnede man chancen for et godt match, da MOE i modsætning hertil har mange erfaring med trafikplanlægning – og sikkerhed tæt på brugerne samt planlægning og projektering af infrastruktur.

Mens MOE Tetraplan hører til på hovedkontoret i København, har vores regionale kontorer også erfarne og kompetente medarbejdere inden for trafikplanlægning og infrastruktur. Vi er derfor tæt på vores kunder, og kan tilbyde rådgivning, der både baserer sig på et godt lokalt kendskab og et landsdækkende netværk af specialister.

Arbejdsmetoder

Vores værktøjer og metoder spænder fra skolevejsanalyser til specialudviklede trafikmodeller, der kan analysere fremtidige trafikstrømme i satelitperspektiv.

For at sikre et helhedsblik på trafikadfærden bliver mange af vores analyser også til i en frugtbar kombination mellem avanceret databearbejdning og interviews med relevante interessenter og forskellige typer trafikanter.

Visualisering af effekter er særligt en integreret del af vores strategiske analyser, da deres anvendelighed som beslutningsgrundlag har høj prioritet.

Kunder

Vores mange referencer dækker store som små projekter for både offentlige og private aktører.

Vores kunder omfatter bl.a.:

  • Boligforeninger
  • Ejendomsudviklere
  • EU kommissionen
  • Kommuner
  • Metroselskabet
  • Ministerier og styrelser
  • Movia og andre trafikselskaber
  • Regioner
  • Shoppingcentre
  • Vejdirektoratet

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Trafikplaner og -analyser

Vi skaber overblik og sikrer sammenhæng.

Cykeltrafik

Trafikplanlægning til tohjulede trafikanter

Trafikmodellering

Infrastruktur i krystalkuglen

Kollektiv trafik

Planlægning af fremtidens offentlige transport

Trafiksikkerhed

Os, der ikke er nye i trafikken, passer på dem der er

Tetraplan Letbane Nørrebro

Københavns trafikudvikling set med det lange lys

MOE leder udviklingen af en ny aktivitetsbaseret trafikmodel, der skal understøtte beslutninger om fremtidig infrastruktur i Københavns Kommune. Modellen hedder COMPASS og hører til i den internationale liga for trafikmodellering.