Project Description

Trendy trækonstruktioner

Mange arkitekter  er vilde med træ, og det er samtidig et byggemateriale, der rummer store potentialer, hvis man formår at løse udfordringerne. Vi deler entusiasmen og står klar med ekspertisen.

Karolinelund Børnehave i Aalborg forventes at opnå DGNB Platin. En af årsagerne er, at institutionen er opført i certificeret træ. Det bæredygtige aspekt er blot en af mange fordele ved træ som byggemateriale, og derfor ser man lige nu en global trend på området. Træbyggerier vinder frem på den anden side af Atlanten i USA og særligt i Canada. I Europa ses trenden tydeligt i lande som Østrig, Sverige og England. London er en af de byer, hvor der eksperimenteres på livet løs, og træbyggerierne kommer op i højden.

Øget brug af massivtræ
Anvendelsen af massivtræ som bærende konstruktionsmateriale vinder udbredelse. Massivtræ er produkter, hvor træet enten limes, sømmes eller samles med dyvler. Konstruktionselementerne opnår større styrke og stivhed end almindeligt konstruktionstræ, da man bl.a. udnytter fiberretningen i træet og undgår en mindsket svaghed ved knaster og fejl. Herved får man nemmere de lange og lette elementer med stor bæreevne, der muliggør spektakulær arkitektur.

40 %

af verdens energi bruges på byggeri. Træs bæredygtige egenskaber er derfor efterspurgt.

Karolinelund Børnehave i Aalborg
Bygherre Aalborg Kommune
Totalentreprenør Lund & Staun
Arkitekt Bjerg Arkitektur

Flere undersøgelser viser, at træs visuelle karakter også kan have en positiv indvirkning på psyken. Der er derfor flere årsager til, at mange arkitekter har fået øjnene op for træ. De lette materialer medvirker til en hurtigere montage. Det kræver mindre kørsel til pladsen og færre løft. Herudover kan elementerne nemt og hurtigt monteres. Der er ej heller støbearbejde, hvor man skal afvente hærdningen.

Lavt CO2 fodaftryk
Ca. 40 % af verdens energi bruges på byggeri, og derfor er træs bæredygtige egenskaber en stor årsag til populariteten. Der anvendes mindre energi til fremstilling af træprodukter end andre byggematerialer, og træ lagrer ligeledes CO2. I et livscyklusperspektiv kan træ også nemt genbruges, mens der kan udvindes energi ved afbrænding af træet. Hvis man tager genanvendelsen af træ med, kan man endda argumentere for et negativt CO2 aftryk.

Bæredygtighed handler også om, at materialer bør bruges lokalt, og her kan man sigte til vores naboer i Sverige. Svenskerne opererer med en model, hvor de fælder 1 % af skoven over en 80-års periode og løbende planter nye træer til erstatning. De nye træer kan således vokse i 80 år og optage yderligere CO2, mens man hele tiden bevarer og skaber ny natur.

Kistefossdammen Børnehave 
Bygherre Asker Kommune
Arkitekt CCO Arkitekter

Etagebyggeriet på Lisbjerg Bakke
Hvis man for alvor vil høste fordelene ved træbyggeri, kræver det, at volumen følger med. Det er et nyt boligbyggeri på Lisbjerg Bakke et godt eksempel på. De 40 almene boliger fordeles i 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager. Byggeriet er det første af sin art herhjemme, da man har anvendt konstruktionsprincipper, som i udlandet benyttes ved træbyggerier på op til 10-12 etager.

MOE er ingeniørrådgiver på byggeriet og kompetencechef for Trækonstruktioner, Bo Pedersen, er især glad for, det er lykkedes at modbevise fordomme om pris og fugtproblemer i byggeperioden.

”Vi har opereret med en kvadratmeterpris på 11.000 kr. ekskl. moms i håndværkerudgifter, og det er i den billige ende af, hvad vi normalt ser”.
Bo Pedersen
Bo PedersenKompetencechef
Trækonstruktioner

Bo supplerer med, at man er kommet fugten til livs ved at planlægge byggeriet sådan, at de bærende trækonstruktionselementer blev rejst inden for 4 uger per blok. De resterende og mere fugtfølsomme elementer blev herefter monteret under fuld overdækning.

Brandsikkerhed er selvsagt også et tema ved træ, men her har MOE en hel del brandspecialister med gode løsninger, der kan imødekomme udfordringerne. Som vores nye koncernkompetencechef for Bæredygtighed, Karoline Geneser, beskriver det faglige miljø:

”Inden for mit fagområde ser vi store potentialer i træ som byggemateriale, men der har også været en vis skepsis i branchen. Det er meget inspirerende at komme ind i et fagligt selskab, hvor folk har lyst til at lege med.”
Karoline Geneser
Karoline GeneserKoncernkompetencechef
Bæredygtighed
Lisbjerg Bakke
Fremtidens bæredygtige almene boliger
Bygherre Al2bolig
Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten