Project Description

Verdensmål

Med vores brede spektrum af ydelser kan vi bidrage til en stor del af FN’s 17 verdensmål,
og vi ønsker at være en proaktiv rådgiver, der er med til at løfte ambitionsniveauet.

Med vores brede spektrum af ydelser kan vi bidrage til en stor del af FN’s 17 verdensmål, og vi ønsker at være en proaktiv rådgiver, der er med til at løfte ambitionsniveauet.

Som fagspecialister har vi taget del i den bæredygtige udvikling på områder som vedvarende energi, indeklima og træbyggeri. Vejprojektering med udgangspunkt i verdensmålene er et af vores nyere tiltag.

Vi kan samtidig hjælpe vores kunder med at implementere målene. Det gør vi dels ved at spørge ind til deres projekter og visionerne bag, men ikke mindst ved at levere løsninger, der medvirker til at gøre vores kunder så bæredygtige som muligt. Rent praktisk kan vi tilbyde vores kunder en screening af hvilke verdensmål, der er vigtigst for dem og samtidig bidrage til, at de får lagt strategier for, hvordan målene kan implementeres.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

I Brande bliver luften til varme i stuerne

Varmepumper er blandt de vedvarende energikilder, der skal bidrage til en fuldt ud bæredygtig fjernvarmeproduktion i Danmark inden 2050.

Hydro Power

I Filippinerne sætter vandkraft strøm til landets yderste egne

Ifølge verdensmål nummer 7 skal alle sikres adgang til elektricitet, mens de vedvarende energikilder skal fylde mere i det globale energimix. Opførslen af små vandkraftværker i Fillipinske landdistrikter er således en fornuftig løsning på flere problemstillinger.

Klimatilpasning og boldbaner i ét

Et sportsanlæg der samtidig kan tilbageholde 24.000 m2 regnvand giver god mening på det tæt bebyggede Frederiksberg.

Trendy træbyggeri

MOE er blandt frontløberne inden for træbyggeri. En værdifuld ingrediens i den grønne omstilling, da materialer har afgørende indflydelse på byggeriers CO2-aftryk. Over de sidste 20 år har vi været med til at opføre 65.000 m2 massivtræsbyggeri.

Vi løfter barren for et sundt indeklima

Partikelforureningen i en helt almindelig bolig kan være 6-7 gang højere end på Danmarks mest befærdede vej HC. Andersens Boulevard. Indeklimaet fortjener derfor langt mere opmærksomhed, når man ønsker at øge folkesundheden.

Når matematik og æstetik går hånd i hånd

Forsyning Helsingørs nye driftscenter skal signalere selskabets rolle i den bæredygtige udvikling. Det kommer bl.a. til udtryk gennem opsamling af regnvand til bilvask, udnyttelse af overskudvarme fra et fliskraftvarmeværk, LAR-løsnínger og en specialdesignet facade, der medvirker til, at mekanisk køling er overflødig.

Bygherre Forsyning Helsingør
Arkitekter Christensen & Co., Tredje Natur
Foto Niels Nygaard

Naturkortlægning i et politisk landskab

Debatten om Amager Fælled viser, at opmærksomheden på bevarelse af naturværdier er blevet langt større. Et fælles forsvar for flora og fauna bliver også adresseret direkte i verdensmålene.

Foto Lars Maltha Rasmussen
Un 17 Village

UN 17 Village

Upcycling, vedvarende energikilder, vandbesparelser og et yderst sundt indeklima er blandt de mange tiltag, der skal omsætte verdensmål til tekniske løsninger i det nye boligområde.

Det er tredje projekt hvor MOE, Lendager Architects og NREP samarbejder om en innovativ brug afgenbrugsmaterialer. For den samme konstellation gør sig gældende ved Upcycle Studios og Ressourcerrækkerne der på linje med UN17 Village hører til Ørestadens arkitektoniske nyskabelser.

Bygherre NREP
Arkitekter Lendager Group og
Årstiderne Arkitekter
Visualisering TMRW (efterredigeret)