Project Description

Vi løfter barren for et sundt indeklima

Sundhed er blandt FNs 17 Verdensmål, og vores bygninger kan være en vigtig medspiller.

Vi opholder os indendørs op mod 90 % af tiden, og det er faktisk her, vi finder langt størstedelen af den sundhedsskadelige partikelforurening. Der er samtidig stærk evidens for, at et godt indeklima på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner giver mindre fravær, øget præstationsevne og bedre trivsel. Der er derfor god grund til at søsætte initiativer, der sætter et mere sundt indeklima på dagsordenen.

MOE er lige nu med til at opdatere DGNB-manualer for boliger, kontorejendomme og undervisnings- og institutionsbyggeri. Projektet er støttet af Realdania og bliver til i samarbejde med Green Building Council, Arkitema Architects, Aalborg Universitet og et advisory board med flere af landets førende forskere på området.

Som certificeringsordning har DGNB allerede stor succes, da mange bygherrer ser en gevinst ved at synliggøre den bæredygtige indsats gennem et troværdigt system med konkrete retningslinjer. Ambitionen med det nye projekt er, at ordningen skal blive lige så god til at dokumentere de sundhedsmæssige kvaliteter i bygninger, hvor vi arbejder, lærer og lever.

Foto Niels Nygaard

Sunde Skoler
Opdateringen af DGNB er langt fra det eneste eksempel på, at det sunde byggeri har fået en særlig plads i MOE. For vi er herudover involveret i tre Realdania-projekter, hvoraf ”Sunde Skoler – sund læring” er det nyeste i rækken.

Realdania har foretaget en kortlægning, der viser, at man kan spore en tydelig positiv effekt hos kommuner, der har en strategi for indeklimaoptimering på deres skoler.

Som led i en større kampagne har Realdania derfor udvalgt 12 kommuner, der skal arbejde med strategiske indeklimaplaner. Målet er, at sundheden bliver prioriteret både på politisk niveau og hos den enkelte skoleledelse. Det gælder bl.a. et bedre samspil med den kommunale renoveringsstrategi. Et eksempel kunne være, at man ikke kun tænker energibesparelser, når der skiftes vinduer, men også får taget indeklimaet i betragtning.

MOE er med på et af projekterne, som er et samarbejde med CLEAN, Syddansk Universitet og de tre kommuner Middelfart, Odense og Kolding. Første trin er at kortlægge de mest hyppige indeklimaproblemer ved at foretage målinger på tre skoler i hver af de tre kommuner. Til det formål har man valgt meget forskellige skoler, eftersom problemerne kan variere gevaldigt. Derfor skal man huske at have blik for helheden på den enkelte skole og i det enkelte klasselokale, påpeger Steffen E. Maagard, der er koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima i MOE:

”Vi ser mange eksempler på, at skoler har valgt at indkøbe et ventilationsanlæg, der f.eks. skal regulere temperatur og CO2-koncentrationen. Men det har så til gengæld resulteret i støj og træk i mange lokaler med det resultat, at de slet ikke bliver brugt, og så er man kun blevet fattigere. Indeklima er en alt for kompleks størrelse til ‘one-size-fits-all’-løsninger, og det skal en god indeklimastrategi tage højde for”.
Steffen E. Maagaard
Steffen E. MaagaardKoncernkompetencechef
Energidesign & Indeklima

Steffen fortæller, at de strategiske indeklimaplaner til sidst skal munde ud i idéer til overordnede tiltag, der netop har øje for, at forskellige problemer kræver forskellige løsninger.

Foto Laura Stamer

Sunde Boliger
En god portion af vores viden om sundt byggeri har vi fået ved at være en del af innovationsprojektet Sunde Boliger, hvor den nyeste forskning afprøves i praksis. Det består af tre huse i Holstebro, som siden slutningen af 2018 har været beboet af tre testfamilier.

NOW-Tech-huset er bygget efter gældende standarder og fungerer som referencebygning. YES-Tech-huset repræsenterer den teknologibegejstrede vej til et godt indeklima, mens NO-Tech-huset benytter passive løsninger med fokus på indretning og materialer. Selvom husene har stået færdige i et godt stykke
tid, er projektet gået ind i en måle – og evalueringsfase, der er mindst lige så interessant, fortæller Steffen:

”Noget af det, vi kigger på lige nu, er kombinationseffekter mellem de materialer, vi har i vores boliger. Produkter som maling, gulve og gipsplader testes alle for skadelige stoffer. Men selvom der ikke er nævneværdige problemer, når de undersøges hver for sig, har vi observeret, at flere produkter interagerer med
hinanden og danner ny kemi, der i værste fald kan være yderst skadelig. Det er uhyre svært at designe efter, og der er heller ingen krav på området. Vi har kun kradset lidt i overfladen, men hvis sundhedsambitionerne skal op, bliver man nødt til at kigge på kombinationseffekterne i fremtiden”.

Foto Realdania By & Byg

Sunde Boliger Renovering
De mange nye resultater og metoder fra Sunde Boliger skal nu overføres og afprøves på den eksisterende bygningsmasse. Med projektet Sunde Boliger Renovering skal MOE hjælpe Realdania med at undersøge effekten af indeklimaforbedringer i tre ældre og tidstypiske huse i Randers. En bungalow fra 1937, en murermestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962. De er alle opført i en tid uden de store krav til isolering og indeklima, og det er samtidig tre bygningstyper med hver deres skavanker.

Gennem en hel sæson skal husene bebos af tre testfamilier, mens man undersøger den nuværende indeklimatilstand. Herunder skimmelsporer, temperaturforhold, luftskifte, partikelforurening og meget andet. På baggrund af resultaterne bliver der gennemført en indeklimarenovering, hvorefter husenes indeklima igen måles i løbet af en hel sæson. Man kan således se, om de ønskede effekter slår igennem, og hvilke løsninger der mest effektivt formår at forbedre indeklimaet.

”Som en del af projektet får familierne 500.000 kr. at renovere for, og her skal vi hjælpe med at give et billede af, hvordan der kan prioriteres for at opnå indeklimaforbedringer. Det gode ved at have tre bygningstyper er, at løsningerne også bliver skalerbare og kan benyttes andre steder. For der er jo ingen tvivl om, at den eksisterende bygningsmasse er et kolossalt indsatsområde”, afslutter Steffen.