Project Description

VVS & Ventilation

MOE tilbyder rådgivning og projektering ved alle typer VVS-installationer og ventilationsløsninger. Vi er blandt landets førende rådgivere inden for laboratorie- og renrumsteknik såvel som indeklima og bæredygtighed. Vi har ligeledes ekspertise i energiproduktion og på industriområdet.

En alsidig rådgiver

Vi har mange års erfaring og en meget stor projektportefølge på VVS- og ventilationsområdet. Lige fra små byggerier til store installationstunge projekter.

Vi kan derfor forestå hele processen i samarbejde med kunden. Lige fra de tidlige faser til aflevering og idriftsættelse.

Vi har konstant fokus på projektets bygbarhed – både i forhold til udformning og til omkostninger. Når vi inddrages som en aktiv sparringspartner helt fra den indledende designfase, kan vi foreslå alternative løsninger baseret på teknisk indsigt.

En innovativ rådgiver

3D-projektering i Revit Magicad er en fast del af værktøjskassen og særligt på installationstunge projekter med mange grænseflader.

I projekteringen inddrages også tværfaglige analyser ved brug af avancerede simuleringsværktøjer som BSim og CFD-simulering.

Kunder

Vi leverer til mange forskellige kunder, da vores referencer på VVS og ventilationsområdet spænder lige fra store hospitaler og videnstunge virksomheder til kraftværker, kulturbyggerier og boliger. Vi løser derfor også opgaver på nicheområder som eksempelvis pharma og lufthavne.

Vi rådgiver inden for:

 • BSL og dyrestalde
 • Klassificerede laboratorier
 • Ringventilation
 • Hospitalsteknik
 • Medicinske og tekniske luftfarter
 • Køleanlæg
 • Alternativ energi
 • Energirenovering
 • Termisk indeklima
 • Vandbehandling og bade
 • Varme- og brugsvandsteknik
 • Behovsstyret ventilation
 • Procesventilation
 • ATEX
 • Renrum GMP
 • Befugtning/affugtning
 • Damp
 • Procesafløb
 • Støv
 • Røggas
 • Trykluftsanlæg
 • Heavyfuel og Flybrændstof
 • Olie/gas
 • Tankanlæg
 • Anlæg for grundvandskøling og ATES-anlæg
 • SRO
 • Spacemanagement
 • energibesparelser og procesoptimering
 • Layout og design af kanal og rørsystemer

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Køling

MOE har bidraget med ekspertise inden for køling ved en lang række projekter. Dette gælder alt fra fødevareproduktion og serverrum til opbevaring af medicinalprodukter og reaktorrum ved energiproduktion.

Vi rådgiver bl.a. inden for:

 • Industriel køling til produktion og proces
 • Kommerciel køling herunder køle- og frostrum
 • Komfort- og klimanlæg
 • Fjernkøling
 • Frikøling og grundvandskøling
 • Opbygning af forbrugssider, kølemidler, automatik og styring.
 • Optimering af køleanlæg