Peder Tor Hessellund Schiønning fra er modtager af prisen Årets unge FRI rådgiver 2019. FRI har valgt den 33-årige ingeniør og projektchef med afsæt i hans arbejde med DTU’s bygning 310.

Som projektleder var Peder Schiønning øverste ansvarlig for økonomi, kvalitet og tid på projektet for DTU. Undervejs i projektet har Peder skabt innovative løsninger, både på det projektmæssige plan og i samarbejdsprocessen, hvilket er kommet alle parter på projektet til gode.

Henrik Garver, adm. direktør for FRI og medlem af dommerkomitéen:

”Det er i et virkelig skarpt felt af kandidater, at Peder er blevet nr. 1. Peders bidrag og greb om projektet og processen ”Bygning 310” på DTU er virkelig imponerende. Samtidig var hans evne til at arbejde med digitale modeller, så de kunne anvendes direkte af entreprenøren, banebrydende for 2017. Også selvom det er mere standard i dag, at de rådgivende ingeniørvirksomheders digitale modeller er det, som entreprenørerne anvender direkte. Så det er live produktivitetsvækst, vi har været vidne til med projektet. Samtidig er der tænkt både bæredygtighed, samarbejde og procesoptimering undervejs. Jeg forstår godt, at MOE ser Peder som et stort talent. Det er han også. Ikke kun i MOE, men i den rådgivende ingeniørbranche generelt. Det er derfor, vi i dag har kåret ham til vinder som årets unge FRI Rådgiver 2019.”

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Projektet: Bygning 310 DTU
Bygning 310 er et af flere store nybyggerier, der skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art forskningsfaciliteter og innovationsfremmende læringsmiljøer. Bygningen skal danne rammerne for DTU Energi og 3D-Imaging Center. Den ca. 10.000 mstore installationstunge forskningsfacilitet er beliggende i 3. kvadrant på DTU Lyngbys Campus omkring Matematik-torvet og har en samlet anlægssum på ca. 300 mio. kr.

Adm. direktør i MOE Christian Listov-Saabye:

”I MOE er vi utroligt stolte over, at en af vores talentfulde unge ingeniører er blevet kåret til Årets unge FRI-Rådgiver. Peder besidder alle de egenskaber, vi betragter som vigtige for fremtiden – han er ingeniørfagligt stærk, har indsigt og interesse i at udnytte BIM-mulighederne i sine projekter, er en dygtig projektleder, er god til at kommunikere, samtidig med at han evner at skabe et godt samarbejde både i projektgruppen og mellem bygherre, entreprenør og arkitekt. Stort tillykke til Peder”.