Fællesskab, bæredygtighed og upcycling er nøgleordene for et nyt træhusbyggeri med 89 spændende almene boliger i Knudrisgade i Aarhus. MOE er med på teamet bag det vundne konkurrenceprojekt sammen med Q-Construction, KANT arkitekter, VEGA Landskab, Enkon og Frede Andersen VVS

”Det skal ikke være kedeligt. I planer, snit og opstalter er der tale om en frejdig og frodig besvarelse, der VIL kvarteret og tilpas demonstrativt viser, at man godt kan bygge oplevelsesrigt og karakterfuldt for beskedne midler”.

Sådan beskriver bedømmelsesudvalget, bestående af bl.a. Jens Thomas Arnfred og Kasper Guldager Jensen, Knudrisrækkerne – Boligkontoret Århus´ kommende afdeling 80.

Med Knudrisrækkerne får Aarhus Midtby og Boligkontoret Århus en markant ny bygning, der udfordrer den klassiske tanke om, hvad almene boliger er. Det bliver et hus, der indtænker fællesskabet i alle skalatrin – med boliger der er udformet, så alle kan finde en attraktiv bolig inden for en overkommelig husleje. Bebyggelsen vil bringe bæredygtigheden helt ind til midtbyen og bliver med sine 5 etager Aarhus’ højeste træhus, der samtidig genbruger dele af den gamle folkeregisterbygning på en ny og markant måde.

”Med det unikke træ-byhus viser vi, at det faktisk godt kan lade sig gøre at bygge en bæredygtig og nyskabende ramme om en almen boligafdelings fællesskab. Et hus der både opføres og lever med et minimalt klimaaftryk og samtidig har et organisk og markant arkitektonisk udtryk. Et hus der tager ansvar!”, fortæller Morten Homann, direktør i Boligkontoret Århus.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Upcycling – fra loftplader til levende facader
Boligkontoret Århus har en klar og ambitiøs målsætning om at bygge bæredygtigt, så både opførelsen og den mangeårige drift har minimal CO2 og generel klimaaftryk. Derfor var der brug for nytænkning. En af måderne er, at projektet genanvender de største CO2 syndere i det eksisterende byggeri, nemlig aluminiumsloftsplader og vinduer. Disse bliver upcyclet, så de indgår som en del af de nye boligers facadeudtryk – en synlig bæredygtighedsstrategi.

Men upcycling gør det ikke alene. Derfor udføres de nye boliger i træ som en hybridkonstruktion – et byggesystem som specielt teamets ingeniører MOE har en særlig kærlighed til og erfaring indenfor.

”Vi er glade for at være blandt frontløberne, da træ er et konkurrencedygtigt og yderst bæredygtigt alternativ, når først man får bugt med de mange fordomme. I MOE har vi heldigvis en god sammensætning af forskellige specialister, og vi har tydeligt demonstreret, at man sagtens kan løse de typiske udfordringer med brandsikkerhed, akustik og fugt i byggeperioden”, siger Bo Pedersen, der er kompetencechef for Trækonstruktioner i MOE.

Visionen har været at skabe en DGNB-certificeret bygning, der vil lokalområdet og dets skala, men som også vil bidrage med nye oplevelser i nærmiljøet. En bygning, der med dobbelthøje rumligheder og anderledes planer udfordrer tankerne om dét at bo alment. En bygning, der på den ene side peger fremad med et usædvanligt bæredygtigt koncept, men samtidig tager fortidens historie med sig ved at genanvende dele af det eksisterende hus.

Vi bygger et hus til fællesskabet – nu og i fremtiden. Det bliver en god grøn oplevelse for bygherre, beboere og Aarhus,” fortæller Søren K. Overgaard, projektchef i Q-Construction.

Fællesskab
Knudrisrækkerne skal ligge i Knudrisgade på grunden, hvor det tidligere folkeregister lå i sin tid. Og med sin centrale og velkendte placering skal det nye hus danne rammen om fællesskab – ikke kun for beboerne, men også for nærområdet.

”Med Knudrisrækkerne vil vi vise, at almene boliger er boliger for alle. Og at fællesskabet har de allerbedste vilkår, når man giver plads til, at mennesker kan mødes på tværs af sociale og økonomiske skel. Derfor har vi udarbejdet en varieret boligsammensætning, som kan tiltrække et bredt udsnit af beboere. Variationen i boligudbuddet vil være med til at skabe en robust og blandet beboersammensætning, der på sigt vil sikre, at det gode fællesskab vil blomstre i den kommende afd. 80”, udtaler Sebastian Soelberg, partner og arkitekt i KANT arkitekter.