MOE skal være med til at transformere hospitalet til topmoderne forsknings- og undervisningsfaciliteter til Aarhus Universitet

Aarhus Kommunehospital står overfor en storstilet forvandling  der skal gøre bygningerne til et campus-område for Aarhus Universitet. Området vil fremover gå under navnet Universitetsbyen som pendant til Universitetsparken på den anden side af Nørrebrogade. Det forventes, at den fremtidige bebyggelse i Universitetsbyen vil udgøre minimum 110.000 m².

Sammen med C.F Møller har MOE netop vundet første delprojekt, der udgør den største del af den samlede transformation og består af 5 separate bygninger på i alt ca. 28.900 m2. Bygningerne skal omdannes til forsknings- og undervisningsfaciliteter til Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet. Derfor indeholder projektet også  6-7.000 m2 laboratorier og undervisningslaboratorier.

Formålet er at skabe nutidige, velfungerende og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for Aarhus Universitet (AU), Danish Neuroscience Centre (DNC), samt andre fremtidige lejere. Foruden projekteringsledelsen varetager MOE design og projektering af installationer, konstruktioner samt øvrige specialistydelser i form af brand, indeklima, energi og commissioning.

Det er Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), som er bygherre på projektet.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere