I 2015 blev FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget.

På vejområdet arbejdes der allerede med mange aktiviteter, der matcher verdensmålene, men i branchen savnes en praktisk og målrettet tilgang med direkte relation til bæredygtighed i forhold til FN’s verdensmål.

Arrangementet afholdes næste gang i Fredericia.

Fredericia

Program

  • Velkomst og kort intro til MOE – Infrastruktur/Vej
    1. del v/Erling Kristiansen – Bæredygtighed i vejprojektering og drift
  • Pause
  • 2. del v/Marianne Wurtz – Bæredygtighed i valg af materialer til belægninger og genanvendelighed
  • Afslutning og evt. spørgsmål.

10. okt. 2019

kl. 13.30-16.00

MOE Syddanmark
Bødkervej 7A
7000 Fredericia

Tilmeding

E: alhj@moe.dk
Senest d. 03.10.19

Det er gratis at deltage