Den grønne transformation af Det Danske Hus i Paris er et af de projekter, der løses i samarbejde med vores franske kollegaer i Artelia.

Det Danske Hus i Paris, kendt som Maison du Danemark, er et vigtigt udstillingsvindue for dansk kultur og erhvervsliv. Bygningen har adresse på en af verdens mest mondæne gader, Champs-Élysées, og lægger hus til et varieret udbud af aktiviteter. Alt fra jazzkoncerter og kunstudstillinger til konferencer og politiske debatter. Første etage rummer i øvrigt Michelin-restauranten Copenhague, der har specialiseret sig i det nye nordiske køkken.

Da byggeriet er af ældre dato, ønsker bygherren at gennemføre en større renovering. Dette giver samtidig mulighed for at gøre selve huset til et pragteksempel på bæredygtig dansk bygningskunst i en fransk kontekst. I sommeren 2019 opstod der herudover en brand på anden etage, hvor man normalt finder husets kunstudstillinger.

MOE og COBE Architects skal stå for den kommende forvandling, der rummer to spor : en overordnet plan for den fremtidige transformation og en mere akut renovering af anden etage, så den igen kan danne rammen om danske kunstværker.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Dansk-fransk samarbejde
Som en del af Artelia Group, der har hovedkontor i Frankrig, blev MOE valgt til opgaven. Ifølge projektlederen, Peter Hesselholt, giver det en række tydelige fordele for både os og bygherren :

“Der er helt klart nogle tekniske forhold og lokal lovgivning, hvor det er vigtigt at kunne trække på lokal ekspertise. Jeg har allerede gennemgået bygningen sammen med en kollega fra Artelia, der har ekspertise i installationer og tekniske anlæg. Da vores opgave er at udarbejde konceptet og det indledende design, handler det samtidig om at skabe et projekt, der er forberedt til detailprojektering i en fransk kontekst. Her er den tætte sparring med Artelia yderst værdifuld.”

Grønne visioner
Dansk design er verdenskendt, mens bæredygtige løsninger er blevet en af Danmarks vigtige eksportsvarer. Det er således oplagt, at byggeriet i sig selv formidler denne kombination af kultur og teknik. Ambitionerne på bæredygtighedsfronten er høje, og en massiv CO₂-reduktion er på tegnebrættet.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Vi er lige nu i den kreative tænkeboks, hvor vi drøfter bygherrens visioner og arkitekternes forskellige designoplæg. Rent teknisk ser vi blandt andet på klimaskærmen, energiforsyningen og principper for køling og ventilation. Da den ene opgave er at lægge en plan for, hvordan bygningen skal udvikle sig over tid, går vi efter løsninger, der også er bæredygtige i fremtiden. Men vi skal samtidig sikre, at det akutte renoveringsprojekt på anden etage er foreneligt med den fremtid.
Peter Hesselholt
Peter Hesselholt Afdelingsleder
Specialkompetencer