Landets førende maritime uddannelsesinstitution får nye multifunktionelle rammer på Svenborg Havn

Svendborg International Maritime Academy står for at uddanne skibsofficerer og maskinmestre, mens de mere erfarne profiler kan få styrket kompetencerne gennem akademiets maritime efteruddannelser. Efterspørgslen på flere studiepladser er støt stigende, og idéen med projekt Det ny SIMAC er at imødekomme behovet og sikre innovative og inspirerende rammer for læring. Det 12.500 kvm store nybyggeri opføres på Nordre Kaj i Svendborg Havn og skaber plads til ca. 1000 studerende og 100 undervisere.

Som at være til søs
Byggeriet omfatter bl.a. undervisningslokaler, to auditorier, fællesområder, laboratorier/ værksteder, administration og teknikrum. Kronen på værket er et simulatorcenter i tre plan. Nederst finder man maskinrummet, der præges af autentiske lyd- og temperaturforhold. Øverst finder man mandskabsbroen, hvorfra skibet styres. Her benyttes projektorer til at skabe en visuel og virkelighedstro oplevelse af at være til søs.

Dertil kommer f.eks. et værksted med en 5-cylindret dieselmotor. Derfor er visse dele af bygeriet forholdsvist installationstungt. Multifunktionaliteten stiller samtidig store krav til de akustiske løsninger, da der er tale om en atriumbygning, hvor der flere steder skal sikres ro til fordybelse.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Et rustikt look
Byggeriets arkitektur dyrker et industrielt udtryk, hvor konstruktionerne får lov at træde frem med eksponerede, rå betonoverflader. Alle tekniske installationer er synlige og let tilgængelige, da det understøtter æstetikken og kan udnyttes til læringsformål. Det, at alle materialer fremstår tydeligt, har medført et særligt fokus på detaljer og finesser i projekteringen.

For at få den tydelige betonkonstruktion i facaden benyttes kolde konstruktioner, hvilket er meget utraditionelt. Facaden er ligeledes karakteriseret ved store glaspartier, der skal signalere transparens og sikre dagslys. Et aspekt der kræver ekspertise og erfaring, når man samtidig skal overholde kravene til energi og indeklima.

Bygherre: SMUC Fonden med støtte fra A.P. Møller Fonden, Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Den Danske Maritime Fond, Lauritzen Fonden og Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond.

Arkitekt: C.F. Møller Architects i samarbejde med EFFEKT Architects