Øen Christiansholm, bedre kendt som Papirøen, står over for en gennemgribende forvandling, som MOE er med til at realisere.

Den Sorte Diamant, Amager Bakke, BIO4 og Skuespilhuset hører alle til rækken af MOE-projekter, der fanger øjet, når man sejler gennem Københavns Inderhavn. Med den nye udvikling af Christiansholm skal vi endnu engang være med til at skabe et markant bidrag til det velbesøgte havnemiljø.

Et kulturelt mødested
I mange år var Christiansholm hjemsted for lagerbygninger til det papir, dagspressen benytter, og derfor har den længe heddet Papirøen i folkemunde.  I 2012 rykkede avispapiret ud, hvilket banede vej for at bygningerne på midlertidig basis kom til at rumme kulturaktiviteter som Experimentarium og ikke mindst det populære Copenhagen Street Food. COBE Architects står bag helhedsplanen for halvøen, hvor et væsentligt greb er at bygge videre på de iboende kvaliteter i det byliv, der har kendetegnet stemningen på Papirøen og siden 2012.

For ud over ejerlejligheder, almene boliger og et hotel skal de nye bygninger også danne rammen om netop en markedshal til butikker, cafeer, restauranter og kulturliv. Udadvendte funktioner som skal bidrage til et kreativt og levende byrum, der understøttes af en offentlig promenade langs kajen.

Omvendt kan de åbenlyse kvaliteter i det omkringliggende miljø iagttages fra bygningerne gennem store glaspartier. Facaderne er derfor optimeret for at sikre den rette balance mellem dagslys, energi og indeklima.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

En alsidig ingeniøropgave
Som man nok kan fornemme, er der tale om en blandet bebyggelse. Dette har stor betydning for ingeniørprojektet, eftersom designet skal tilpasses varierende krav og ønsker til de forskellige bygningstyper.

Ambitionerne for komfort og energirigtige løsninger er høje og flere af bygningerne skal DGNB- certificeres til guld. I øvrigt en proces som vores bæredygtighedsspecialister står for.

Sidst men ikke mindst har vi gøre med et helt bykvarter, hvor vi også skal projektere infrastruktur i form af veje og kloakker. I den forbindelse får vi ligeledes brugt vores kompetencer inden for miljø, trafikplanlægning, geoteknik og klimatilpasning.