Her i løbet af sensommeren har du hele fire muligheder for at komme med MOE på tur og få et indblik i forskellige bud på håndtering af klimaforandringer og de voldsomme regnskyl.

Skovmosen

Afkobling af regnvand fra skole og etablering LAR

Regnvand fra Vallensbæk Skole afskæres til nedsivningsbassiner på en nærliggende eng. Det afkoblet vand nedsives i lavninger i nærliggende engen. Overløb ledes via ledning over i en ny skovmose.

Skovmosen er etableret i en tidligere granplantage som blev gennemstrømmet af en snorlige udløbskanal uden natur- eller landskabelig værdi.

Ved at etablere Skovmose og et slynget å-løb blev opstuvningskapaciteten i området øget med 600 %. Den øgede kapacitet frigiver kapacitet i den hydraulisk belastede recipient, Bækrenden.

I skovmosen er der mulighed for opstuvning til forskellige niveauer, som derved giver forskellige vandflader og dermed forskellige landskabelige udtryk.

22. aug. 2019

kl. 15.00

Vejlegårdsvej
2625 Vallensbæk
(100 m nord for Idræts Allé)

Tilmed dig her

Selsmosen

Et af Danmarks største LAR-projekter

På grund af de stigende mængder regnvand, der forventes at blive resultatet af de kommende års klimaforandringer, har Høje-Taastrup Kommune udvidet regnvandsbassinet i Selsmosen midt i Taastrup By. Det er blevet til et af Danmarks største LAR-projekter.

I dag er Selsmosen et populært udflugtsmål for børn og unge, med en aktivitetspark omkring det nye regnvandsbassin, hvor der kan lege med vand på alle mulige måder. Men anlægget rumme også plads til mere stille og rekreative ophold, som vi alle har brug for i hverdagen.

Projektet er støtte af Lokale og Anlægsfonden samt RealDania.
For at sikre det eksisterende rekreative område omkring mosen har Høje-Taastrup Kommune, sammen med Lokale og Anlægsfonden, udviklet en vand.

Projektet omfatter ændring i Mølleå-systemet og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin fra 8.000 m³ til 27.000 m³.

29. aug. 2019

kl. 15.00

Taastrup Have 5
2630 Tåstrup

Tilmed dig her

Skybrudsprojekt på Frederiksberg

med kunstgræsbaner

Frederiksberg Kommune har med ambitiøs skybrudsplan igangsat etableringen af seks nye kunstgræsbaner som erstatning for seks naturgræsbaner. Der skal samtidig laves bassinkapacitet til 24.000 m³ regnvand – under og ovenpå 6 kunstgræsbanerne på 40.000 m².

Det er medfinansieringsprojekt mellem kommunen og forsyningen om at lave bassiner, der tjener flere formål.
Den særlige udfordring er bl.a. det store pres på banetid til de mange idrætsudøvere på Frederiksberg, hvor der ønskes færrest mulig aflysninger.

Den faglige udfordring er at sikre, at regnvandet, der kommer op på kunstgræsbanen, er så rent og roligt, at det kan sive ned igennem drænlagene uden at medføre skader på opbygningen.

19. sept. 2019

kl. 15.00

Rådmand Steins Allé 26
2000 Frederiksberg

Tilmed dig her

Kontakt, hvis du har spørgsmål

Lene Bisballe
Lene BisballeAfdelingsleder
E: lbi@moe.dk
T: +45 2540 0222